WirelessInfo.be informatie over bedrade en draadloze netwerken
3Km wifi linktest van Mikrotik Omnitik naar SXT met hindernis Mikrotik logo

3Km wifi linktest van Mikrotik Omnitik naar SXT met hindernis

Deze linktest met een obstakel tussen de Mikrotik SXT en Omnitik wordt genomen ter illustratie wat een obstakel met de link en performance doet. Met een afstand van 3 Km is goed te zien dat de link zeer veel wordt beinvloed door het obstakel.

Toestel kant A

OmniTIKU-5HnD

Toestel kant B

SXTG-5HPnD-HGr2

Linkplanning

  • De linktest is uitgevoerd volgens de wettelijke limit op 1 watt erp (effective radiated power).
  • De snelheid wordt gemeten met de bandwidth tool van de Mikrotik SXT.
  • Deze 3Km 5GHz wifi linktest is uitgevoerd op een brug.
  • De Omnitik staat 30 meter hoog en SXT staat 8 meter van de grond op een brug.

De afstand bedraagt 3Km

Dit is de brug waar de linktest word uitgevoerd.

Situatie

Een torenkraan staat tussen de link in. Een paar betonnen silo's belemmeren de fresnel zone. Dit vraagt om moeilijkheden en geeft zeker geen bedrijfszekere wifi link.

De rode cirkel stelt de fresnell zone voor die wordt belemmerd door de betonnen silo's.

Werkwijze

Om de snelheid tussen de Mikrotik SXT G-5HPnD-HG r2 te meten sluiten we de SXT rechtstreeks aan op de laptop. De meting gebeurd door de bandwidth tool van de SXT zelf daar we toch geen gigantische snelheden zullen bereiken. De SXT is ingesteld als Client-bridge en verbindt met de omnitik die als accesspoint en DHCP-server dienst doet. De SXT wordt gevoed door een 24 volt batterij.

De metingen zijn zoals voorzegt niet al te schitterend.

Resultaten


Linktest 1 km Mikrotik Omnitik naar SXT-5HPnD-HGr2
RouterOS 6.18
Power 30dB = 1 watt erp
Bios firmware 3.18
Frequentie 5200 MHz.
Bandbreedte 20 MHz.
Protocol 802.11-N
Transmit CCQ 82%/58%
Signaal Chain 0 / 1 -66dBm /-70dBm
Ack-Timing 4 Km
Speed- RX / TX 13.9 Mbit/sec 22.5 Mbit/sec
Ping latency Tussen 1 en 9 ms


Pingtest

De pingtest laat toch een onstabiele data doorvoor zien, op een korte tijd zie je uitschieters van 7 en 8 milliseconden.

De link is zeker niet stabiel om een goed performance te realiseren. De boosdoener is de kraan en de silo's die de link belemmeren. Dit is een voorbeeld om te begrijpen dat wifi linken aan bepaalde vereisten moeten voldoen. Je kan daar niet omheen.

  • Er mogen zich geen obstakels tussen de wifi link bevinden.
  • De fresnel zone moet ook vrij zijn van obstakels.
  • Zet het accesspoint en client hoog genoeg om een vrije fresnel zone te verkrijgen.

Voor meer te weten over de vereisten kan je hier nalezen.