logo


500 Meter 5 GHz wifi linktest met nanostation M5

500 Meter 5 GHz wifi linktest met nanostation M5

  • De linktest is uitgevoerd volgens de wettelijke limit op 1 watt erp.
  • Vrij zicht van punt A naar B in een open gebied.
  • De snelheid wordt gemeten met de bandwidth tool van het mikrotik routerboard.
  • Deze 500 meter 5GHz wifi linktesten zijn uitgevoerd op een rustig gelegen weg.

Configuratie en werkwijze

link plan

De nanostations staan elk in verbinding met een routerboard 751G-2HnD waardoor het meten van de snelheid mogelijk wordt. Op het routerboard staat BGP-routing ingesteld, er wordt gemeten met de bandwidth tool van het routerboard tussen de BGP peers 10.0.50.1 en 10.0.50.2

Linkplanning

link plan

Situatie

Er is vrij zicht tussen beide nanostations, die staan 2 meter boven de grond, we zitten hoger dan de minimum vereisten voor een goede fresnel zone. Open en landelijk gelegen, zonder obstakels.

Kant A

kantA 500 meter wifi linktest

2 Meter standaard met nanostation5M

12 volt batterij en routerboard

Voeding door middel van een 12 volt 17Ah batterij met routerboard.

Pijl naar nanostation5M op 2 meter standaard

De pijl is gericht naar de standaard met het nanostation5M op gemonteerd.

Kant B

Kant B eveneens standaard met nanostation5M

Kant B heeft eveneens dezelfde opstelling 500 meter verder.

Nanostation5M uitgericht naar kant A

Beide nanostions mooi uitgericht naar elkaar.

Voeding door 12 volt 17 Ah batterij

Voeding eveneens 12 volt 17 Ah batterij met mikrotik routerboard.

Resultaat op bandbreedte 20 Mhz

resultaat linktest 500 meter op 20 Mhz bandbreedte

Frequentie Power Bandbreedte Ack-timing Signaal Speed RX/TX
5300 Mhz 30dB = 1 watt erp 20 Mhz 1 km -49 dBm 130 Mbit rx/tx

Resultaat op bandbreedte 40 Mhz

resultaat linktest 500 meter op 20 Mhz bandbreedte

Frequentie Power Bandbreedte Ack-timing Signaal Speed RX/TX
5300 Mhz 30dB = 1 watt erp 40 Mhz 1 km -51 dBm 180 Mbit rx/tx

Met de bandwidth tool van mikrotik gemeten.

Daar er een bandwidth tool ontbreekt bij de ubiquiti toestellen, gebruik ik de bandwidth tool van mikrotik, doch er is een beperking aan het meten.

Frequentie Power Bandbreedte Ack-timing Signaal Speed RX/TX
5300 Mhz 30dB = 1 watt erp 20 Mhz/40 Mhz 1 km -49 dBm 97.5 Mbit rx/tx

Zowel bij de 20 Mhz of de 40 Mhz bandbreedte had ik het zelfde resultaat met de bandwidth tool van mikrotik, dit komt door de beperking van de 10/100 Mbit ethernet poort op het nanostation5M waardoor er een vals beeld van snelheid wordt gegeven, in wekelijkheid is die veel hoger.

Top