WirelessInfo.be informatie over bedrade en draadloze netwerken

Wifi linktesten

wifi link testen

Wifi linktesten worden niet zoveel besproken op het internet, daarom wil ik geinteresseerde mensen helpen en tonen wat er allemaal kan bereikt worden met onder andere de ubiquiti nanostationM5, de nanobridge, de ubiquiti bulletM5, en zo meer. Onder andere ga ik het signaal en de data doorvoer snelheid meten. Wat ik ook wil aantonen is wat obstakels tussen een wifi link uitricht, het beinvloed enorm de stabiliteit, een bomenrij kan al voldoende zijn om de het signaal van de wifi link flink omlaag te helpen en zelfs de link instabiel, of zelfs volledig te doen wegvallen.

Wat theorie over een point to point wifi link

Vereisten om een stabiele wifi point to point verbinding uit te bouwen zijn niet te verwaarlozen, deze voorwaarden zijn noodzakelijk om een goede performance te behalen. Neem de tijd en lees deze volledig door alstublieft, het niet of juist wel lezen zal uw wifi link doen mislukken of slagen.

Om een geslaagde wifi link te bekomen is vrij zicht nodig tussen punt A en punt B

Het accesspoint en de client moeten als het ware naar elkaar kunnen kijken, een vrij zicht tussen beide antennes is een noodzaak om een stabiele link te bekomen. Obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer die tussen het accesspoint en de client staan zullen resulteren in een niet stabiele wifi link of zelfs het niet slagen van de wifi link. Als er een obstakel tussen punt A en punt B zit, kan er toch enig signaal doorkomen dankzij het effect van buiging (breking). Het signaal buigt als het ware om de hoek van het object heen. Naarmate de frequentie hoger is, is het effect minder en komt er dus minder bij de andere antenne aan, wat kan leiden tot een instabiele of helemaal geen link. Hoge frequenties zoals de wifi frequentie hebben dit effect bijna niet, deze hoge frequenties zijn zeer rechtlijnig waardoor de radiogolven niet door of over obstakels kunnen geraken, dit zowel op de 2.4GHz. en 5 GHz. frequentie.

Vrij zicht is niet voldoende, de fresnel zone is zeer belangrijk, beide antennes moeten vrij staan

goede fresnel zone

Als er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen wordt het eindsignaal ook minder. Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut, op de afbeelding hierboven in het lichtblauw gekleurd. Het volstaat dus niet om bijvoorbeeld een antenne (punt A) precies in het zicht te zetten van de andere antenne (punt B). Een groot deel van het signaal wordt nog opgeslorpt door obstakels in de buurt. Wil je de volledige performance van uw wifi link bekomen, moeten beide antennes vrij staan. Hoe verder de link, hoe groter de radiaal van de fresnel moet worden, dat kan oplopen dat een wifilink van 5 Km op 5GHz de antennes tot 8.1 meter vrij moet staan, een 5 GHz link van 40 Km moet de antenne 23 meter vrij staan. Dit verklaart dat veel point to point linken zeer hoog worden geplaatst op masten, sla deze nuttige tip niet in de wind.

goede fresnel zone

Voorbeeld van een line of sight en een uitstekende fresnell, die wordt aangeduid door de stippellijn, en het bruine opgevulde gedeelte is het landschap.

slechte fresnel zone

Voorbeeld van een slechte line of sight en fresnell, er is geen vrij zicht tussen punt A en punt B, en zeker geen fresnel zone, wat de wifi link slecht zal beinvloeden.

Fresnell berekenen

Hier een tool om de fresnell zone te berekenen

Beide antennes moeten stabiel worden geplaatst

Bespaar zeker niet op de dikte van de buizen waar de antennes zullen worden op gemonteerd, maak een stabiele opstelling zodat de antennes bij wind niet te veel gaan zwiepen, waarom mag dat niet? omdat wifi antennes die gemaakt zijn voor point to point linken een kleine stralingshoek hebben, bij zwiepen zou je vlug het signaal kunnen kwijtraken, met het resultaat dat je geen stabiele wifi link kunt opbouwen.

Antennes goed uitrichten

Richt de antennes goed uit naar elkaar, doe dit in meerdere malen op beide locaties, richt antenne A uit tot het beste signaal is bereikt, ga dan naar antenne B richt die uit tot nog een beter signaal, ga dan terug naar antenne A, zo ga je het optimale signaal bekomen.

Waar plaats ik de infrastructuur voor een point to point wifi link op een dak

goede fresnel zone

Indien je een wifi point to point verbinding wil realizeren van op een dak, let dan op de plaats waar je uw infrastructuur neerzet. Dit is een voorbeeld hoe het niet moet, de wifi radiogolven zullen verhinderd worden door de oppervlakte van het dak. Door reflectie zal in de fresnell zone het gereflecteerde signaal tussen 0 graden en 180 graden in fase gedraaid bij de ontvanger aankomen. Dit geeft geeft bij 180 graden een bijna volledige opheffing van het signaal wat lijkt alsof het signaal door de obstructie of de bodem (in dit voorbeeld het dak) wordt weggezogen.

goede fresnel zone

Plaats de zend/ontvang infrastructuur zo dicht mogelijk tegen de dakrand om een goede performance te bekomen, dit is een goed voorbeeld. Wat de hoogte betreft tussen het dak en antenne kan schelen naargelang de situatie, zoek in dit geval naar de beste performance door de antenne hoger of lager te hangen. In een grote fresnell zone rond de beam (straal) draait het gereflecteerd signaal tussen 180 graden en 360 graden. Reflecties in deze zone rond de beam kunnen dus best het signaal terug versterken aan de ontvanger kant, maar geven haast altijd moeilijkheden door mengproducten en fasevervormingen. Mogelijk moet je zelfs de ontvanger lager opstellen om van dit neveneffect af te komen. Bij antennes met een kleine stralingshoek is het nog mogelijk om de antenne redelijk laag te hangen, een nanostation M5 heeft een breede uitstralingshoek, die plaats je het best hoog op de buis van de tegelvoet. Denk ook aan de windlast, een schotel antenne zoals hier afgebeeld hang je beter wat lager die heeft toch een kleine stralingshoek.

Aan welke vereisten moet een accesspoint voldoen voor een goede wifi link op te bouwen

  • Het accesspoint en uiteraard ook de client moet over een regelbare power output beschikken, dat je kan afregelen volgens de wettelijke normen.
  • Regebare ack-timing op zowel het accesspoint als op de client is noodzakelijk voor een goede wifi link, deze wordt ingesteld volgens de afstand. Dit verklaard soms dat je een redelijke goede link kunt hebben, maar als je meer dan 500 meter ver staat de verbinding zeer traag en onstabiel is.
  • Het accesspoint moet geschikt zijn voor buiten gebruik, goede koeling is vereist.

Voor wat kennis wifi antennes betreft zie hier.

Top