WirelessInfo.be informatie over bedrade en draadloze netwerken
Mikrotik schedule email logfile Mikrotik logo

Mikrotik schedule email logfile

Routerboard RouterOs Bios firmware
RB 3011 UiAS-RM 6.38.7-bugfix 3.35

Het is gemakkelijk als je het Mikrotik routerboard de log file laat doormailen naar uzelf. Zo kan je bijvoorbeeld dagelijks een mail toegestuurd krijgen met als bijlage de log file van uw routerboard. Dit doe je als volgt. Ik neem wel aan dat je de email configuratie hebt uitgevoerd.

Klik

Klik op "system" en "scheduler"

Klik op het blauw kruisje

Klik op het blauw kruisje om een opdracht in te geven.

Afbeelding

  • Bij "name" vul bijvoorbeeld "email-log-file" in. Zo weet je welk script gedraaid wordt.
  • Bij "interval" als voorbeeld geef ik hier 24:00:00 in. Dit word automatisch omgezet in 1D 00:00:00

Afbeelding

Kopieer en plak het onderstaand script in het venster. Vergeet niet uw email aan te passen.

Script email log-file
/log print file=([/system identity get name] . "Log-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]); \ /tool e-mail send to="uwemail@domein.com" subject=([/system identity get name] . " Log " . \ [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "Log-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . \ [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".txt"); :delay 10; \ /file rem [/file find name=([/system identity get name] . "Log-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . \ [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".txt")]; \ :log info ("System Log emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date])

Resultaat: elke dag zal je een log-file van uw routerboard per e-mail ontvangen.

Top