logo


Point to point link met Ubiquiti Nanostation M5 ubnt-logo

Point to point link met Ubiquiti Nanostation M5

Vereisten en voorwaarden om een stabiele wifi point to point verbinding

Vereisten en voorwaarden om een stabiele wifi point to point verbinding aan te leggen zijn niet te verwaarlozen, deze voorwaarden zijn noodzakelijk. Neem de tijd en lees deze webpage volledig door alstublieft, dit zal je veel frustraties besparen.

Vrij zicht tussen accesspoint en cliënt is noodzakelijk

  • Het accesspoint en de cliënt moeten als het ware naar elkaar kunnen kijken, een vrij zicht tussen beide is een noodzaak om een stabiele link te bekomen. Obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer die tussen het accesspoint en de cliënt staan zullen resulteren in het niet slagen van de wifi link. Als er een obstakel tussen het accesspoint en de cliënt zit kan er toch enig signaal doorkomen dankzij het effect van buiging (breking). Het signaal buigt als het ware om de hoek van het object heen. Naarmate de frequentie hoger is, is het effect minder en komt er dus minder bij de andere antenne aan, wat kan leiden tot een instabiele of helemaal geen link. Hoge frequenties zoals de wifi frequentie hebben dit effect bijna niet, deze hoge frequenties zijn zeer rechtlijnig waardoor de radiogolven niet door of over obstakels kunnen geraken, dit zowel op de 2.4Ghz. en 5 Ghz. frequentie.

Fresnel zone, beide nanostations moeten vrij staan

  • Als er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen wordt het eindsignaal ook minder. Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut. Het volstaat dus niet om bij bijvoorbeeld een antenne precies in het zicht te zetten van een andere antenne. Een groot deel van het signaal wordt nog opgeslorpt door obstakels in de buurt. Wil je volledige performance van uw wifi link bekomen moeten beide antennes vrij staan (zie afbeelding fresnel goed en afbeelding fresnel verkeerd).

Zet ack-timing in volgens de afstand tussen beide nanostations

  • Bij lange afstand wifi linken moet je de ack-timing instellen, zowel op het accesspoint als bij de cliënt, en belangrijk, zet deze beiden op dezelfde afstand in.

Plaats de ubiquiti nanostations stabiel

  • Plaats de nanostations op een stabiele mast of buis, om te voorkomen dat die bij windvlagen gaan zwiepen. Richtantennes hebben namelijk een kleine stralingshoek, waardoor bij zwiepen van de mast of buis de signalen buiten het bereik van de antennes gaan komen. Dit zal lijden tot een onstabiele wifi link of zelfs wegvallen van de verbinding. Neem de tijd en heb geduld tijdens het uitrichten van de nanostations, een goed uitgericht systeem zal bijdragen tot een goede performance van de wifi link.

Hou rekening met de wifi wetgevingen

  • Hou rekening met de wettelijke bepalingen van uw land betreffend de power output, kanaal keuze en DFS instellingen.

goede fresnel zone

Voorbeeld van een goede fresnelzone en line of sight, die wordt aangeduid door de stippellijn, en het bruine opgevulde gedeelte is het landschap.

slechte fresnel zone

Voorbeeld van een slechte fresnelzone en line of sight, er is geen vrij zicht tussen het accesspoint en de cliënt, en zeker geen fresnel zone.

Genoeg theorie, nu ga ik over tot het configureren.

Het accesspoint gedeelte

schakel airmax uit

Log zoals gebruikelijk in op het nanostation, verzeker u dat de landinstellingen goed zijn ingesteld, klik op het ubiquiti symbool en schakel "airmax" uit. Klik op "change" vervolgens op "apply".

Opgelet! Klik steeds op "change" en "apply" als je de configuratie veranderd, anders worden de ingebrachte veranderingen niet van kracht.

selecteer accesspoint mode

Klik vervolgens op "wireless" selecteer bij "wireless mode" "accesspoint"

bij ssid geef een naam

Bij "ssid" geef het netwerk een naam, bijvoorbeeld zoals hier "point to point".

erp limit inschakelen

Vink het vakje "auto adjust to erp limit" in, om conform de wetgeving in orde te zijn.

channel width

Selecteer bij channel width 20 Mhz, dit is de bandbreedte die het geselecteerd kanaal zal innemen.

disable channel shifting

Indien "channel shifting is ingeschakeld, schakel die uit.

Kies het kanaal

Kies het gewenst kanaal, waar DFS bij staat moet je "dfs" gaan inschakelen, dit om weerradars die op dezelfde frequentie zitten niet te storen.

vink DFS aan

Vink het vakje "DFS" aan, dit zal ervoor zorgen dat het accesspoint van kanaal zal veranderen als er een radar za worden gedetecteerd. Klik nu op "change" vervolgens op "apply", doe dit altijd als je veranderingen inbrengt op het nanostation.

stel ack-timing in

Klik door naar "advanced" en zet de ack-timing in afhankelijk van de afstand tussen accesspoint en cliënt, neem iets meer dan de werkelijke afstand. Klik vervolgens op "change" en "apply".

Het netwerk gedeelte

Open netwerk

Klik op network om de basis netwerk instellingen te veranderen.

verander de ip-adressen

Verander de ip-adressen volgens de samenstelling van uw netwerk, klik op "change" en "apply" om de instellingen van kracht te maken. Je zal de verbinding verliezen, nu kan je inloggen op het ingegeven ip-adres, het accesspoint gedeelte is ingesteld.

Het client gedeelte

Nu ga je over tot het configureren van het nanostation die als cliënt gaat dienst doen.

schakel airmax uit

Log in op het nanostation, klik op het ubiquiti symbool links, schakel "airmax" uit, klik op "change" vervolgens op "apply".

zet wireless mode op station

Klik op "wireless" selecteer bij "wireless mode" "station", bij "ssid" klik je op "select" op het accesspoint te kiezen waar je mee gaat verbinden, in uw geval het accesspoint dat je zojuist hebt geconfigureerd.

selecteer het accesspoint

Er komt een venster tevoorschijn met al de accesspoints dat de wifi cliënt ziet, in dit geval de nanostation die juist is geconfigureerd. Selecteer de ssid die je in het accesspoint hebt geprogrammeerd, uiterst links, klik op het bolletje, dit zal groen worden.

schakel airmax uit

Klik op "change" en "apply".

De point to point verbinding is tot stand gebracht

schakel airmax uit

Zo het accesspoint is verbonden, hou rekening met wettelijke power output en kanaal instellingen. Hoe uw wifi link te beveiligen kan hier zien.

Wireless netwerk beveiligen

Top