logo


Point to point wifi link vereisten

Point to point wifi link wat zijn de vereisten

goede fresnel zone

Toepassingen

Indien je een netwerk tussen twee locaties wil verbinden, is een point to point verbindig wel op zijn plaats, als voorbeeld u wil uw kantoor verbinden met uw magazijn dat 5km verderop gelegen is. Als je deze verbinding draadloos wil bewerkstelligen is een point to point verbinding de oplossing.

Vereisten

Om een stabiele wifi point to point verbinding aan te leggen zijn er enkele punten waar je zeker rekening dient te houden, lees deze punten eens door.

Vrij zicht tussen accesspoint en client

Het accesspoint en de client moeten als het ware naar elkaar kunnen kijken, een vrij zicht tussen beide is een noodzaak om een stabiele link te bekomen, in de juiste term spreekt men van een "los" (line of sight). Obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer die tussen het accesspoint en de client staan zullen resulteren in het niet stabiel zijn en zelfs het niet slagen van de wifi link. Sommige obstakels slorpen het signaal op zodat het signaal niet tot bij de client komt. Als er een obstakel tussen het accesspoint en de client zit kan er toch enig signaal door komen dankzij het effect van buiging (breking). Het signaal buigt als het ware om de hoek van het object heen. Naarmate de frequentie hoger is, is het effect minder en komt er dus minder bij de andere antenne aan, wat kan leiden tot een instabiele of helemaal geen link. Hoge frequenties zoals de wifi frequentie hebben dit effect bijna niet, deze hoge frequenties zijn zeer rechtlijnig waardoor de radiogolven niet door of over obstakels kunnen geraken, dit zowel op de 2.4GHz. en 5 GHz. frequentie.

Fresnel zone, beide antennes moeten vrij van obstakels staan

Als er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen, wordt het eindsignaal ook minder. Een fresnelzone is een elektromagnetisch fenomeen dat ontstaat bij radiogolven, dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut. Het volstaat dus niet om bij bijvoorbeeld een antenne precies in het zicht te zetten van een andere antenne. Een groot deel van het signaal wordt nog opgeslorpt door obstakels in de buurt. Wil je volledige performance van uw wifi link bekomen moeten beide antennes vrij staan (zie afbeelding fresnel goed en afbeelding fresnel verkeerd).

goede fresnel zone

Voorbeeld van een goede fresnelzone en line of sight, die wordt aangeduid door de stippellijn, en het bruine opgevulde gedeelte is het landschap.

slechte fresnel zone

Voorbeeld van een slechte fresnelzone en line of sight, er is geen vrij zicht tussen het accesspoint en de client, en zeker geen fresnel zone.

Fresnell zone tabel

Afstand R 2,4 GHz Loss R 5.6 Ghz Loss
  meters   meters  
    10 a 15dB   10 a 15dB
100m 1.8   1.1  
250m 2.8   1.8  
500m 4   2.5  
1km 5.5   3.6  
2km 8   5.2  
3km10 6.3 
4km11 7.2 
5km12.5 8.1 
6km14 9 
7km15 10 
8km16 11 
9km17 11.5 
10km18 11.7 
15km22 14 
20km25 16 
30km31 20 
40km35 23 

Zet ack-timing in volgens de afstand tussen beide punten

Bij lange afstand wifi linken moet je de ack-timing instellen, zowel op het accesspoint als bij de client, en belangrijk, zet deze beiden op dezelfde afstand in, zet deze iets hoger in dan de werkelijke afstand. Dit zal bijdragen in een stabiele link.

Plaats de antennes stabiel

Plaats de antennes op een stabiele mast of buis, om te voorkomen dat die bij windvlagen gaan zwiepen. Richtantennes hebben namelijk een kleine stralingshoek, waardoor bij zwiepen van de mast of buis de signalen buiten het bereik van de antennes gaan komen. Dit zal lijden tot een onstabiele wifi link of zelfs wegvallen van de verbinding. Neem de tijd en heb geduld tijdens het uitrichten van de antennes, een goed uitgericht systeem zal bijdragen tot een goede performance van de wifi link.

Hou rekening met de wetgevingen omtrent wifi

  • Hou rekening met de wettelijke bepalingen van uw land betreffend de power output en kanaal keuze op de toestellen.
  • Schakel zoals wettelijk bepaald DFS in, DFS scant of er geen weer of andere radars aanwezig zijn en schakeld automatisch het accesspoint op een ander kanaal om de radars niet te storen.

Zie pagina wetgeving

Tip! Kijk of de firmware bij het accesspoint en de client dezelfde versie is, dit zal een betere communicatie tussen beide toestellen bevorderen.

Top