netwatch reboot script configuratie

netwatch reboot script

netwatch reboot script configuratie kan een oplossing bieden voor point-to-point links.
Of het vervolgens gaat over een Mikrotik SXTDynaDish of een sextant, dit script kan op ieder Mikrotik device worden gebruikt.
Je hebt bijvoorbeeld een point-to-point link waar je verantwoordelijk voor bent.
Daarentegen kan het zijn dat de link vervolgens niet meer werkt, door een vastgelopen draadloze interface.

Resultaat: De draadloze link valt vervolgens uit en jij moet ervoor zorgen dat de panne zo vlug mogelijk wordt opgelost.
Zodoende moet jij bijgevolg op onverwachte tijden en dagen zo vlug mogelijk
de herstelling gaan uitvoeren om je klanten tevreden te houden.
Waar staat de point-to-point verbinding?
Moet je vervolgens veel trappen doen alvorens je in een kerktoren de link kunt rebooten.

Of kan je beneden de stroom eens afhalen van de infrastructuur?
Conclusie: leuk is wat anders als je op je vrije dag dit moet gaan uitvoeren. 

Er is een oplossing met het netwatch reboot script!

Doch wat kan anderzijds de oplossing bieden betreft draadloze link uitvallen?
Het netwatch reboot script van Mikrotik kan dit in vele gevallen oplossen.
 
Door middel van dit netwatch reboot script gaat de link zich automatisch herstellen door te heropstarten van het device.

Dit kan bereikt worden met het Mikrotik script die de link gaat monitoren en bij uitval vervolgens de device gaat rebooten of anders gezegd heropstarten.
Bijgevolg hoef je niet meer direct de interventie te gaan uitvoeren.
Doch het kan altijd gebeuren dat het script bij een volledig vastgelopen of een defect device
het netwatch reboot script geen nut heeft gehad.
Anderzijds heb je bij een vastgelopen draadloze device toch een grote kans op slagen.

Hoe werkt het netwatch reboot script?

De manier van werken is door middel van een pingwatchdog waarvoor in dit geval Mikrotik netwatch wordt gebruikt.
Indien de link aan de andere kant van de link vervolgens een tijd lang niet meer reageert op de ping.
Zal netwatch een script draaien dat het Mikrotik device zal doen heropstarten.  

netwatch reboot script

De configuratie van het netwatch reboot script

netwatch reboot script

Om het script aan te maken klik in het hoofdvenster op (1) "system".
Vervolgens op (2) "script".

netwatch reboot script

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuw script aan te maken.
2- Verder geef het script een naam.
OPGELET! Deze naam moet vervolgens overeen komen met de in het blauw gemarkeerde tekst volledig onderaan de tutorial.

netwatch reboot script

1- Onderaan kan je zodoende het script vinden die je in dit venster kunt plakken en vervolgens bewerken volgens je eigen configuratie.
2- Klik op "ok" om af te sluiten.

netwatch reboot script

Het Mikrotik netwatch reboot script is aangemaakt. Ofschoon ik het al eens heb aangehaald moet de naam hetzelfde zijn dan de in het blauw gemarkeerde tekst onderaan de titorial.

Tool netwatch configuratie voor het netwatch reboot script

netwatch reboot script

1- Klik in het hoofdvenster op "tools".
2- Vervolgens op "netwatch".

netwatch reboot script

 Om vervolgens een nieuwe netwatch functie toe te voegen klik je op het blauwe kruisje.
1- Klik op het tabblad "host".
2- Als host vul het te controleren IP-adres in.
3- De interval staat hier op 1 minuut ingesteld zodat elke 1 minuut een controle wordt uitgevoerd.
4- Klik op "down". 

netwatch reboot script

Plak het script in dit venster en bewerk het naar je eigen configuratie.
Vervolgens sluit af met "ok".

netwatch reboot script

Verklaring
1- Is het IP-adres dat gecontroleerd wordt.
2- Is de interval hier ingesteld op 1 minuut dat de controle wordt uitgevoerd.

Moet in "system"  ->  "script" worden geplakt

:if ([/ping 192.168.100.55 interval=5 count=60] =0) do={

log info "link-192.168.100.55 is down" ; /system reboot

}


Het rood IP-adres moet je vervangen door het IP-adres van site B
De groene 5 betekend vervolgens dat het script 5 x 60 seconden gaat tellen vooraleer die het reboot commando gaat doorsturen.
Indien je het nodig acht de tijd te verkorten of te verlengen kan je dit vervolgens instellen. 

Moet in "tools"  ->  "netwatch" worden geplakt

system script run ping-device-192.168.100.55

Dit script moet in netwatch worden gekopieerd. Let vervolgens op dat de met blauwe kleur aangeduide naam, de naam is van het aangemaakte script.
Anders werkt dit in geen geval.

Ten slotte

Ik heb je hier laten zien wat je kan doen met een point-to-point link controle.
Maar hou rekening dat als DFS staat ingeschakeld wat wettelijk is verplicht je een valse reboot kunt veroorzaken doordat het accespoint zich in bepaalde gevallen het draadloos signaal uitschakelt.
Vervolgens is dit script ook te gebruiken voor de accespoints die bijvoorbeeld vastlopen.
Niettemin is deze configuratie instelbaar voor tunnels zoals VPN, PPTP, EOIP.
Kortom de toepassing van dit script zijn legio.
Ik wens je veel succes en plezier met je eigen configuraties.