Deel dit onderwerp alstublieft!

draadloos point to point verbinding plaatsen, wat zijn de essentiële vereisten

Een draadloos point-to-point verbinding is vervolgens een radioverbinding tussen twee locaties. Daardoor kan data worden verstuurd door middel van straalverbinding apparatuur.
Anders gezegd spreekt men ook van een wifi straalverbinding of een wifi point-to-point verbinding. 

De infrastructuur wordt vervolgens radio naar ethernet genoemd.
Indien je de vereisten kent kan je zodoende zelf een point-to-point verbinding realiseren.

Hieruit volgt dat je met deze tutorial over een draadloos point-to-point verbinding veel zal bijleren.
De vraag: "draadloos point-to-point verbinding, wat zijn de essentiële vereisten?" zullen je duidelijk worden.

De zendinfrastructuur moet bovendien zo hoog mogelijk op een gebouw of mast staan.
Daardoor word er een optimale communicatie mogelijk tussen de twee locaties.

Niettemin kunnen onder andere bomen en gebouwen die hoger zijn dan je wireless infrastructuur de link vervolgens gaan belemmeren.

Waarom moeten de stations zo hoog staan om een succesvolle draadloos point-to-point verbinding te realiseren?

Wat zijn de vereisten voor een draadloos point-to-point verbinding?

draadloos point-to-point verbinding

Vrij zicht tussen beide stations zijn noodzakelijk 

draadloos point-to-point verbinding

De wifi straalverbinding mag niet belemmerd worden door obstakels.
Beide stations moeten als het ware naar elkaar kunnen kijken.
Er dient dus vrij zicht te zijn tussen beide stations om een stabiele wifi link te verwezenlijken.

Anders gezegd moet er in vaktermen een "LoS" zijn tussen beide stations.
LoS staat voor Line of Sight bij een draadloos point-to-point verbinding.

Obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer zullen bijgevolg de point-to-point verbinding negatief gaan beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.

Waarom? Omdat de wifi frequenties te rechtlijnig zijn om over en door obstakels te geraken. 
Sommige obstakels slorpen vervolgens het signaal op zodat het signaal niet tot bij het ander station kan.

Het effect van buiging wordt kleiner bij hoge frequenties

Als er een obstakel tussen beide stations zit, kan er toch enig signaal door komen mits het effect van buiging (breking).
 
Het signaal buigt vervolgens om de hoek van het object heen. 
Naarmate de frequentie hoger is, wordt het effect minder en komt er dus minder bij het ander station aan.

Wat zoal de obstakels zijn van wifi zie je hier.

Beide stations moeten vrij van obstakels staan

draadloos point-to-point verbinding

Wanneer er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen, wordt het eindsignaal ook minder.

De zichtlijn is vervolgens op de afbeelding aangeduid met zwarte lijn met pijlen. 
Dus moet men evenzeer ook rekening houden met de fresnell zone.

Wat is een fresnelzone in een point-to-point wifi link?

Een fresnelzone is een elektromagnetisch fenomeen dat ontstaat bij radiogolven.
Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut. 

De grote van die ovale ruimte is afhankelijk van de afstand van de draadloze wifi straalverbinding en van de frequentie.

Daarnaast volstaat het niet een station precies in het zicht te zetten van een andere station. 
Een groot deel van het signaal wordt alsnog opgeslorpt door obstakels in de buurt.
 
Kortom, wil je een volledige performance van je draadloos point-to-point wifi verbinding bekomen dan moeten beide antennes volledig vrij staan.

Dat wil zeggen dat ieder obstakel dat zich binnen de fresnelzone bevindt een hindernis vormt voor een goede ontvangst en performance. 

Deze draadloos point to point verbinding vereisten zijn dus van zeer groot belang.

Illustratie van een slechte en goede fresnellzone 

draadloos point-to-point verbinding

Dit is een voorbeeld van een excellente LoS en fresnel zone, maar in de praktijk is die  soms moeilijk te bewerkstelligen door gebouwen, bomen en andere obstakels.

draadloos point-to-point verbinding

Voorbeeld van een slechte LoS en fresnelzone; er is geen vrij zicht tussen beide stations en er is zeker geen sprake van een vrije fresnelzone.

Belangrijke tips voor een wireless point-to-point verbinding

Stel de straal verbinding apparatuur stabiel op

Een stabiel plaatsing van de antennes is heel belangrijk.
Plaats de antennes op een stabiele mast of buis, daarmee voorkom je dat het station bij windvlagen gaat zwiepen.

Richtantennes hebben namelijk een kleine stralingshoek, waardoor bij zwiepen van de mast of buis de signalen buiten het bereik van de antennes gaan komen.

Hieruit volgt een onstabiele wifi link of zelfs het wegvallen van de verbinding. 
Denk nu niet ik weet dat wel, want in een echt voorbeeld heb ik al infrastructuur zien staan, gemonteerd op een polyethyleen buis op een hoogte van 45 meter.

Uitrichten moet uiterst secuur uitgevoerd worden

In de eerste plaats is het uitrichten is een echt geduldwerk en gebeurd best met twee personen.
Neem je tijd bij het uitrichten van beide antennes want dit is noodzakelijk.

Richt de antenne zowel horizontaal als verticaal uit, vele antennes hebben mimo-techniek en zijn vervaardigd met twee antennes; één verticale en één horizontale antenne. 

draadloos point to point verbinding

Hou rekening bij de configuratie met Ack-timing

Ack-timing op beide stations zijn van cruciaal belang voor een goede draadloos point-to-point verbinding. Dit bepaald de stabiliteit en beperkt de packet loss zodat een goede performance wordt behaalt.
 
Ack-timing moet ingesteld worden naargelang de afstand.
Voeg ongeveer 1/3 bij de werkelijke afstand en zie naar het resultaat, zo kan je die wat minder of meer zetten.

Ack-timing moeten op beide stations gelijk staan.

Fresnel zone tabel

Astand

2.4 GHz.
Straal fresnel

Loss

5.6 GHz.
Straal fresnel

Loss

100m

1.8m

10 a 15 dB

1.1m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

250m

2.8m

10 a 15 dB

1.8m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

500m

4m

10 a 15 dB

2.5m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

1 km

5.5m

10 a 15 dB

3.6m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

2 km

8 m

10 a 15 dB

5.2m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

3 km

10 m

10 a 15 dB

6.3m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

4 km

11 m

10 a 15 dB

7.2m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

5 km

12.5 m

10 a 15 dB

8.1m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

6 km

14 m

10 a 15 dB

9m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

7 km

15 m

10 a 15 dB

10m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

8 km

16 m

10 a 15 dB

11m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

9 km

17 m

10 a 15 dB

11.5m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

10 km

18 m

10 a 15 dB

11.7m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

15 km

22 m

10 a 15 dB

14m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

20 km

25 m

10 a 15 dB

16m

10 a 15 dB​​​​

10 a 15 dB

30 km

31 m

10 a 15 dB

20m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

40 km

35 m

10 a 15 dB

23m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

​Respecteer de opgelegde wettelijke normen

Je mag best een antenne aanschaffen met een grote antennewinst maar gebruik maximum het toegelaten zendvermogen van de antenne volgens de wet.

Waarom zo'n antenne aanschaffen als ik toch maximum 1 watt Eirp. mag gebruiken?

Namelijk, omdat een grotere antenne meer signalen opvangt..

De 1 watt Eirp is voldoende om de afstand te bereiken omdat de antennes als het ware beter hoort.
Aangenomen dat beide antennes aan beide zijden gelijk zijn, anders werkt het niet.

Ter illustratie:
Een zeilboot met grotere zeilen neemt meer wind, bijgevolg resulteert dit in een vluggere snelheid.

Een zeilschip met een kleiner zeil zal de snelheid niet halen van de zeilboot met de grotere zeilen omdat de boot met de kleinere zeilen de wind niet zoveel kunnen opvangen.

Ik hoop dat deze illustratie erbij toedraagt dat je het principe begrijpt grotere antennes te gebruiken maar toch de wettelijke normen in acht te nemen. 

draadloze point to point verbindin
Voorbeeld van een slechte fresnelzone en line of sight, er is geen vrij zicht tussen het accesspoint en de client, en zeker geen fresnel zone.
draadloos point to point verbinding
draadloze point to point verbinding
Een straalverbinding is een radioverbinding tussen twee zendmasten waartussen data wordt verstuurd (ook wel ethernet over radio genoemd). De twee zendmasten staan bovenop een gebouw of mast zodat er optimale communicatie mogelijk is tussen de twee locaties.