Deel dit onderwerp alstublieft!

draadloos point to point verbinding plaatsen, wat zijn de essentiële vereisten

Een draadloos point-to-point verbinding is een radioverbinding tussen twee locaties. Daardoor kan data worden verstuurd door middel van een straalverbinding infrastructuur. Anders gezegd spreekt men ook van een wifi straalverbinding of een wifi point-to-point verbinding. 

De infrastructuur wordt vervolgens radio naar ethernet genoemd. Indien je de vereisten kent kan je zodoende zelf een point-to-point verbinding realiseren.

Hieruit volgt dat je met deze tutorial over een draadloos point-to-point verbinding veel zal bijleren.
De vraag: "draadloos point-to-point verbinding, wat zijn de essentiële vereisten?" zullen je hier zeker en vast duidelijk worden uitgelegd. 

De zendinfrastructuur moet zo hoog mogelijk op een gebouw of mast staan. Daardoor word er een optimale communicatie mogelijk tussen de twee locaties.

Niettemin kunnen onder andere bomen en gebouwen die hoger zijn dan je wireless infrastructuur de link vervolgens gaan belemmeren.
Waarom moeten de stations zo hoog staan om een succesvolle draadloos point-to-point verbinding te realiseren? 

Wat zijn de vereisten voor een draadloos point-to-point verbinding?

Vrij zicht tussen beide stations zijn noodzakelijk

De wifi straalverbinding mag niet belemmerd worden door obstakels. Feitelijk moeten beide stations naar elkaar kunnen kijken om een goede performance te leveren.
Er dient dus vrij zicht te zijn tussen beide stations om een stabiele wifi link te verwezenlijken. Dit wordt in vaktermen een "LoS" genaamd wat Line Off Sight betekent. 

Obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer zullen bijgevolg de point-to-point verbinding negatief gaan beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.
Waarom is dan de vraag, omdat de wifi frequenties te rechtlijnig zijn om over en door obstakels heen te gaan. Dit word hier allemaal verduidelijkt. 
Sommige obstakels slorpen het signaal op zodat het signaal niet tot bij het ander station kan. Wat de voornaamste vijanden zijn van wifi radiogolven zie je hier.

Het effect van buiging wordt kleiner bij hogere frequenties wat het signaal negatief beïnvloed 

Als er een obstakel tussen beide stations zit, kan er toch enig signaal door komen mits het effect van buiging (breking). Bij een lage frequentie zoals bij een radio, werkt dit zeer goed daar het signaal zich om de hoek van het object heenbuigt. 

Naarmate de frequentie hoger is, wordt dit effect van buiging steeds minder en bij hoge wifi frequenties komt er dus minder bij het ander station aan.
Dit is het probleem bij een point to point wifi link en het enige wat helpt is beide wifi stations zeer hoog te plaatsen. Hoe hoog is afhankelijk van de af te leggen afstand.

Beide stations moeten vrij van obstakels staan

Wanneer er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen, wordt het eindsignaal ook minder. De zichtlijn is vervolgens op de afbeelding aangeduid met zwarte lijn met pijlen. Dus moet men evenzeer ook rekening houden met de fresnell zone.

Wat is een fresnelzone in een point-to-point wifi link situatie?

Een fresnelzone is een elektromagnetisch fenomeen dat ontstaat bij radiogolven. Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut. De grote van die ovale ruimte is afhankelijk van de afstand van de draadloze wifi straalverbinding en van de frequentie.

Daarnaast volstaat het niet het station precies in het zicht te zetten van het tegen station. Een groot deel van het signaal wordt alsnog opgeslorpt door obstakels in de buurt. Kortom, wil je een volledige performance van je draadloos point-to-point wifi verbinding bekomen dan moeten beide antennes volledig vrij van obstakels staan.

Deze vereisten moeten bij het installeren van een draadloos point to point verbinding zeker in acht genomen worden. Anders lukt de wifi verbinding vaag of helemaal niet.

Illustratie van een goede en slechte fresnellzone situatie

Dit is een voorbeeld van een excellente LoS en fresnel zone, maar in de praktijk is die  soms moeilijk te bewerkstelligen door gebouwen, bomen en andere obstakels.
Mijn visie daarop is zeker op dit gezegde gebaseerd. Meten is weten, neem zeker de tijd om een point to point wifi verbinding te bouwen en onderzoek de mogelijkheden

Voorbeeld van een slechte LoS en fresnelzone, er is geen vrij zicht tussen beide stations en er is zeker geen sprake van een vrije fresnelzone. Doch kan er misschien nog wat signaal doorkomen. Probeer in ieder geval met een test opstelling en bekijk wat de mogelijkheden zijn.

Hou ook rekening als er bomen de link doorkruisen die bomen nog zullen hoger worden met de jaren. Dan kan het zijn dat de link vertraagd of zelfs mettertijd wegvalt.  

Belangrijke tips voor een wireless point-to-point verbinding

Stel de straal verbinding apparatuur stabiel op

Plaats de wifi antennes op een stabiele mast of buis, daarmee voorkom je dat de wifi infrastructuur bij windvlagen gaat zwiepen.
Richtantennes hebben namelijk een kleine stralingshoek, waardoor bij zwiepen van de mast of buis de signalen buiten het bereik van de antennes gaan komen.

Hieruit volgt een onstabiele wifi link of zelfs het wegvallen van de verbinding. Ikzelf heb gezien dat wifi infrastructuur gemonteerd was op een polyethyleen buis. 
En dit op een hoogte van 45 meter. 

Uitrichten van de wifi antennes moeten uiterst secuur uitgevoerd worden

In de eerste plaats is het uitrichten is een echt geduldwerk en gebeurd best met twee personen. Neem je tijd bij het uitrichten van beide antennes want dit is noodzakelijk en bepaald of je link stabiel en vlug werkt of zeer onstabiel en traag.

Richt dus de antenne zowel horizontaal als verticaal uit, vele antennes hebben mimo-techniek en zijn vervaardigd met twee antennes. Eén verticale en één horizontale antenne. 

draadloos point to point verbinding

Hou rekening bij de configuratie met Ack-timing

Ack-timing op beide stations zijn van cruciaal belang voor een goede draadloos point-to-point verbinding. Dit bepaald de stabiliteit en beperkt de packet loss zodat een goede performance wordt behaalt. Ack-timing wordt ingesteld naargelang de afstand van de wifi verbinding. 

Voeg ongeveer 1/3 bij de werkelijke afstand en zie naar het resultaat, zo kan je die wat minder of meer zetten. Ack-timing moeten op beide stations gelijk staan.

Zorg ervoor dat de firmware van de wifi infrastructuur aan beide zeiden gelijk zijn.

Als de wifi apparatuur dezelfde firmware draaien is dat in het voordeel van de wifi link. Daar de techniek bij verschillende firmware kan verschillen van elkaar.
Controleer regelmatig op vernieuwde of bijgewerkte firmware en dat de wifi apparatuur steeds over de laatste nieuwe firmware beschikt.

Fresnel zone tabel

Astand

2.4 GHz.
Straal fresnel

Loss

5.6 GHz.
Straal fresnel

Loss

100m

1.8m

          10 a 15 dB

1.1m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

250m

2.8m

10 a 15 dB

1.8m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

500m

4m

10 a 15 dB

2.5m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

1 km

5.5m

10 a 15 dB

3.6m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

2 km

8 m

10 a 15 dB

5.2m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

3 km

10 m

10 a 15 dB

6.3m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

4 km

11 m

10 a 15 dB

7.2m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

5 km

12.5 m

10 a 15 dB

8.1m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

6 km

14 m

10 a 15 dB

9m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

7 km

15 m

10 a 15 dB

10m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

8 km

16 m

10 a 15 dB

11m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

9 km

17 m

10 a 15 dB

11.5m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

10 km

18 m

10 a 15 dB

11.7m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

15 km

22 m

10 a 15 dB

14m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

20 km

25 m

10 a 15 dB

16m

10 a 15 dB​​​​

10 a 15 dB

30 km

31 m

10 a 15 dB

20m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

40 km

35 m

10 a 15 dB

23m

10 a 15 dB

10 a 15 dB

​Respecteer de opgelegde wettelijke normen

Je mag best een antenne aanschaffen met een grote antennewinst, maar gebruik het maximum toegelaten zendvermogen van de antenne volgens de wet.
Waarom zo'n antenne aanschaffen als ik toch maximum 1 watt Eirp. mag gebruiken? Omdat een grotere antenne betere ontvangst heeft en dus meer signaal opvangt.

De 1 watt Eirp is voldoende om de afstand te bereiken omdat de antennes als het ware beter hoort. Aangenomen dat beide antennes aan beide zijden gelijk zijn, anders werkt het niet.

Ter illustratie:
Een zeilboot met grotere zeilen vangt meer wind op, bijgevolg zal de zeilboot vlugger gaan varen. De wind bij deze illustratie is het radiosignaal. 
Een zeilboot met een kleiner zeil zal deze snelheid niet halen, dit omdat de boot met de kleinere zeilen de windcapaciteit van het grote zeilschip niet kan opvangen.

Ik hoop dat deze illustratie erbij toedraagt dat je het principe begrijpt grotere antennes te gebruiken maar toch de wettelijke normen in acht te nemen. 

draadloze point to point verbindin
Voorbeeld van een slechte fresnelzone en line of sight, er is geen vrij zicht tussen het accesspoint en de client, en zeker geen fresnel zone.
draadloos point to point verbinding
draadloze point to point verbinding
Een straalverbinding is een radioverbinding tussen twee zendmasten waartussen data wordt verstuurd (ook wel ethernet over radio genoemd). De twee zendmasten staan bovenop een gebouw of mast zodat er optimale communicatie mogelijk is tussen de twee locaties.