Deel dit onderwerp alstublieft!

wifi wetgeving wat je moet weten

Wifi wetgeving, weet jij waar je dient rekening mee te houden betreft de wifi wetgeving? Wat weet jij over het wettelijk toegestaan zendvermogen?
Ofschoon de mensen er niet bij stilstaan bestaat er uiteraard ook een wifi wetgeving. Dit is vrij normaal want er moeten wifi wetgevingen bestaan.

Dit om grenzen te trekken in verband met het uitzendvermogen. Waar dien je nog aandacht aan te schenken? Ik toon je de vereisten om met de wifi wetgeving in orde te zijn. Op deze manier wordt alles in goede banen geleid, en wordt er rekening gehouden met de buren, radar infrastructuur, gezondheid en dergelijke meer.

De wifi frequenties behoort bij de vrije ISM-band deze afkorting staat voor  industrial, scientific and medical band. Deze radio frequentie banden zijn te gebruiken zonder vergunning en dit heeft zo zijn nadelen. In de eerste plaats is de 2.4 GHz. een gedeelde frequentie en dit is niet zo goed nieuws voor de wifi gebruiker.

De 5 GHz frequentie heeft helaas ook nadelen en dit wil ik hier allemaal toelichten en uitleggen. Na het lezen van dit artikel weet je precies wat de wifi wetgeving inhoud.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Wifi wetgeving schenk er aandacht aan

Het onderwerp wifi wetgeving blijft voor vele mensen een vaag onderwerp. 

Namelijk weinig mensen weten immers aan welke vereisten de wifi infrastructuur moet voldoen. De wifi wetgeving moet nochtans worden nageleefd.
Doch vindt je weinig informatie omtrent dit onderwerp. Waar je rekening moet mee houden kan je in deze tutorial zien.

Dat er verschillende wifi frequenties zijn is wel duidelijk. Maar het probleem is wat nu juist die wifi wetgeving inhoud.
De wetgeving is verschillend naargelang de frequenties en dit kan vervolgens voor verwarring zorgen.

Lees dit artikel door om op deze manier te weten te komen waar je rekening mee dient te houden. Vergewis je wat de wettelijke normen zijn betreft wifi.
  
Eerst bespreek ik de 2.4 GHz wifi wetgeving omdat deze vrij eenvoudig is. Daarna bespreek ik deze 5 GHz wifi wetgeving. Daar komt namelijk meer bij kijken.

2.4 GHz wifi wetgeving uitgelegd

2.4 GHz wifi wetgeving, welke vereisten zijn er betreft deze wetgeving. De 2.4 GHz wifi wetgeving heeft maar één vereiste en dat is het wettelijk uitgestraald vermogen.
Het werkelijk uitgestraald vermogen bij de 2.4 GHz. frequentie is 100 milliwatt eirp. E.I.R.P staat voor equivalent Isotropically Power.

Mag je dan zomaar een antenne met meer antenne winst op je acces point aansluiten? En dit zonder rekening te houden met de wettelijke uitgezonden limit?
Het antwoord is zeer duidelijk NEEN. Het effectie uitgestraald vermogen moet namelijk beperkt worden tot 100 milliwatt Eirp. of 20 dBm.

Het effectief uitgestraald vermogen wordt uitgedrukt in EirpDat is het vermogen dat de radio vervolgens uitzend min het kabel verlies en dan de antenne winst erbij gerekend.

Daardoor bestaan er grote misverstanden betreft de wifi wetgeving. Hou daarom rekening met de antenne winst en verminder het vermogen van de wifi radio.
Doch niet alle wifi AP's hebben een regelbare output. Hou rekening met de 2.4GHz wifi wetgeving en hou je aan de wettelijke limieten.

Is het verstandig om de power output van je wifi op te schroeven?

Voordat ik daar antwoord op geef wil Ik je eerst een vraag stellen. Wat is volgens jou de zwakste schakel in je wifi netwerk?
Het acces point / router met degelijke antennes? of je smartphone, tablet en dergelijke meer. 

Ik weet je al te zeggen dat als je het vermogen van de router opschroeft dit geen enkel nut heeft.
Waarom niet? De zwakke schakel zit hem in de antennes van je smartphone, tablet of laptop. Dus het vermogen opschroeven van een accespoint heeft geen enkel nut.
 
Die kleine antennes van je smartphone ontvangen het signaal van je opgeschroefd AP weliswaar beter. Maar de zwakke antennes in je cliënt toestellen kunnen hun signaal niet tot aan het acces point zenden.

Hoedat zo?  Ter illustratie een paar afbeeldingen van de ingebouwde wifi antennes. Namelijk deze van een wifi usb-stick maar ook deze van een netbook. 
Koop een accespoint van een goede kwaliteit zoals de Zyxel NAP2

Ter illustratie enkele cliënt antennes onder de loep genomen

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Bron: www.tp-link.com

Eerst laat ik je zodoende een draadloze  router zien met degelijke antennes. Die zend het wettelijk vermogen van 20 dB uit dat overeenkomt met 100 millwatt Erp.

Je kan nu de power output opschroeven door bijvoorbeeld een DD-WRT op te zetten en het vermogen vervolgens op te schroeven.

Maar heeft dat vervolgens effect op je wifi verbinding?  Mijn conclusie en ervaring zegt kortom HET HEEFT GEEN ENKELE ZIN.

In andere woorden haalt het niets uit om de 2.4 GHz wifi wetgeving aan je laars te lappen. De reden van een slecht signaal op je cliënt toestellen zijn hun zwakke antennes.
Bijvoorbeeld: neem nu deze onderstaande USB-stick.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Dit is een usb-stick met een 2.4 GHz wifi radio. De pijltjes die ik op de afbeelding heb gezet duid de zeer kleine antennes aan.

Door middel van deze antennes moet je vervolgens een verbinding maken met de draadloze router of acces point.

Denk je werkelijk dat je door middel van het vermogen van je acces point op te schroeven je een betere verbinding gaat realiseren? Het antwoord is NEEN.

Een ander voorbeeld ter illustratie

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Dit is een antenne van een notebook, die ligt ter vergelijking op een lucifer doosje. Klein nietwaar? 

Door middel van het vermogen van je draadloze router op te schroeven zullen soortgelijke antennes het wifi signaal wel beter ontvangen, doch deze zwakke antennes kunnen niet terug communiceren omdat deze te zwak zijn.

Dit zijn de antennes van een laptop. Deze zitten weggestopt tussen het scherm. Daarentegen hebben deze een kabel van een redelijke lengte waardoor verlies optreedt.
Waar zit dan de zwakke schakel in je netwerk. Stel uzelf de vraag: "Haalt het iets uit als ik het zendvermogen hoger instel op mijn accespoint?" 
Het antwoord is vrij duidelijk NEEN want de zwakke schakel zijn de antennes van je laptop, smartphone enz. 

Nog beter uitgelegd waarom een hoger vermogen geen uitkomst bied

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving


De man met de megafoon (deze beeld het opgeschroefde acces point af) is aan het roepen naar de man 100 meter verderop. (dit is de cliënt, je smartphone bijvoorbeeld).

Deze cliënt in kwestie hoort de man zeer goed omdat zijn stem wordt versterkt door de megafoon (lees meer uitzend vermogen).

Doch de cliënt mag nog zoveel roepen (lees uitzenden) de man met de megafoon verstaat hem niet.
Anders gezegd zal het signaal niet tot bij het acces point komen.

Ben je al wijzer geworden betreft je wifi probleem?

De man afgebeeld als cliënt kan met zijn stem de man met de megafoon niet evenaren. En dit is de fout wat vele mensen dus maken betreft acces points.
Indien de man met de megafoon hulp zou krijgen door een man in het midden. (lees een extra acces point of repeater) zal de situatie veranderen en gaan ze elkaar begrijpen.

Hoe dat zo? De man in het midden zegt alles door wat er door beide mannen wordt gezegd. De megafoon wordt zelfs overbodig.
(lees geen opgeschroefd zend vermogen meer nodig).

Besluit
Bij slechte ontvangst hou je aan de wettelijke normen en zet eventueel een acces point bij. Dit zal resulteren in een betere wifi dekking.
Dit alleen is de ideale oplossing om de wifi wetgeving na te leven en daarnaast een betere data doorvoer te bekomen.

De 5 GHz wifi wetgeving waar dien je rekening mee te houden?

Laat ons eerst bespreken wat de 5 GHz wifi wetgeving inhoud. Je moet namelijk met twee onderwerpen rekening houden. Wist je dat niet?
Ten eerste wil je in orde zijn met de 5 GHz wifi wetgeving moet je rekening houden met het wettelijk uitgestraald vermogen.

Bij de 5 GHz frequentie mag het effectief uitgestraald vermogen voor binnen gebruik een 200 milliwatt E.I.R.P. bedragen.
Voor buiten gebruik is dat 1 watt E.I.R.P. of anders gezegd een vermogen van 30 dBm.

Het wettelijk vermogen is hier hoger omdat je met een hogere frequentie te maken hebt. De radiogolven zijn daardoor rechtlijniger waardoor ze moeilijker door obstakels heen kunnen.

Daarentegen zijn de kanalen niet overlappend en hebben zodoende een betere data doorvoer. Een betere performance van je draadloos netwerk is een welkom iets.
Doch de boodschap is hou je aan de 5 GHz wifi wetgeving want er komt nog een onderwerp aan bod.

Is de 5 GHz wifi frequentie een gedeelde frequentie en waarom moet je de 5 GHz wifi wetgeving naleven?

Spijtig genoeg is deze frequentie ook gedeeld. Er is dus een reden om zeker in orde te zijn met de 5 GHz wifi wetgeving. Ik geef een uiteenzetting. 

Veel mensen zijn er zich vervolgens niet van bewust maar de 5 GHz. wifi frequentie moet helaas worden gedeeld. En dit met instanties die vervolgens voorrang krijgen op wifi linken.

Welke instanties dit vervolgens zijn zal je raar doen opkijken. Bijgevolg moet de 5 GHz. wifi de frequenties delen met weerradars, maritieme en leger radars.

Veel mensen weten dit niet omdat er weinig wordt over gesproken. Wil je bijvoorbeeld een buiten Point to Point verbinding opzetten moet je daar absoluut rekening mee houden. De 5 GHz wifi wetgeving is er niet voor niets gekomen en terecht. Niet alleen het uitgestraald vermogen telt maar ook moet men rekening houden met DFS.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Weerradar

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer-premises_equipment​​​Wat is DFS en wat doet het precies?

DFS is vervolgens de afkorting van Dynamic frequency select en is immers wettelijk verplicht geworden in Europa.

Vroeger kon je DFS nog uitschakelen, maar nu is DFS verplicht en niet meer uitschakelbaar. En dit bij alle accespoints of CPE's 

DFS zorgt ervoor dat je AP eerst gaat scannen op al de beschikbare kanalen. Vooraleer die een signaal gaat uitzenden.

Dit om zodoende vast te stellen of er een radar signaal te zien is. Als er geen radar signaal op een bepaald kanaal gedetecteerd wordt start het AP met uitzenden.

Het AP kiest door middel van de  DFS techniek zelf en automatisch een vrij wifi kanaal. Het kan van één tot 10 minuten duren vooraleer het DFS systeem een vrij kanaal kiest. 

DFS maakt dus de opstart procedure van het AP langzamer. Dit omdat het scannen passief dient te gebeuren. 

Een Dynamic Frequency Select procedure in werking

Hieronder zie je vervolgens een logfile van een Mikrotik Dynadisch. Je kan de DFS procedure mooi volgen in deze logfile.

Bekijk ook hoeveel tijd erover gaat, dit is de vertraging vooraleer de Dynadisch toelating krijgt van het DFS systeem om vervolgens te beginnen met uitzenden.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Wat doet DFS eigenlijk?

Indien er een radar detectie word  opgemerkt zal het Dynamic Frequency Select  systeem ervoor zorgen dat er naar een vrij kanaal word gezocht.
DFS gaat echter ook door terwijl de draadloze link is gerealiseerd. Want de radar heeft voorrang op de wifi straalverbindingen.

Tijdens een radar detectie zorgt DFS ervoor dat het AP zo vlug mogelijk het kanaal verlaat. Indien er vervolgens geen vrij kanaal beschikbaar is moet in het slechtste geval het acces point het zwijgen worden opgelegd. Dit met de bedoeling de radar niet te storen.

DFS kan er dus helaas voor zorgen dat de link volledig wegvalt. En spijtig genoeg betekend dit dat er onderbrekingen in het netwerk plaats vinden.
Dit is dan het nadeel van de 5 GHz wifi wetgeving doch het is voor ons welzijn moet je maar denken.

Een illustratie van een storing op een weerradar.

Er zijn toch mensen die de 5 GHz wifi wetgeving aan hun laars lappen. Dit kan gevolgen hebben zoals hier te zien is.
Dit is vervolgens een echte situatie van een 5 GHz acces point die de weerradar van het KMI stoort. Dus dit acces point staat niet ingesteld volgens de 5 GHz wifi wetgeving.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Bron: KMI.be

De rode lijn die je ziet op de weerradar is een storing van een niet volgens de wettelijke normen ingesteld acces point. DFS is hier dus uitgeschakeld.
De wettelijke normen van het werkelijk uitgestraald vermogen is ook fel overschreden. Indien je zodoende DFS instelt op je acces point kan zoiets niet voorvallen.
Dit  omdat het acces point van kanaal moet veranderen of de wireless interface volledig moet uitschakelen.

Gedeelde wifi frequenties bestaan omdat er te weinig frequenties zijn en daar moeten we rekening mee houden.
Men is vervolgens begonnen met een frequentie in de 60 GHz. frequentie maar deze is zeer gevoelig voor atmosferische storingen waardoor er maar een zeer korte afstand kan worden overbrugd.  

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Bron: KMI.be

Wie is bevoegd om controles uit te voeren aangaande de wettelijke wifi wetgeving?

Indien je de wifi wetgeving niet naleeft is het B.I.P.T. bevoegd om vervolgens controles uit te voeren en sancties op te leggen.
Als je een binnen accespoint hebt gebruik je uitsluitend binnen frequenties.

Maar als je dus een buiten point to point verbinding hebt opgesteld om bijvoorbeeld je bedrijf te verbinden met het hoofdbureau.

Moet je verplicht de link instellen volgens de wettelijke wifi normen.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Bron: KMI.be

Dit zijn de vervolgens de mensen van het B.I.P.T. aan het werk om de storing op de weerradar op te zoeken.
Door middel van gesofistikeerde toestellen voeren zij vervolgens metingen uit om de stoorder op te sporen. Dit zijn echte specialisten en zijn vervolgens zeer bekwaam in hun vak.

wifi wetgeving, DFS, 2.4 GHz wifi wetgeving, 5 GHz wifi wetgeving

Bron: KMI.be

Voor mensen die bovendien nog nooit een weerradar hebben gezien. De witte bol op deze toren is vervolgens de bescherming voor de steeds ronddraaiende weerradar.
Die doet vervolgens alle tien minuten één omwenteling en scant zo de atmosfeer af tot 250 Km ver.

Maak vervolgens een wijs besluit en hou je aan de wifi wetgeving!

Respecteer zodoende de wifi wetgeving , we moeten nu eenmaal deze frequentie delen met zeer belangrijke instanties. En dit in het bijzonder op de 5 GHz frequentie.

Bovendien zijn die instanties er voor onze veiligheid en daardoor zijn weersvoorspellingen mogelijk. Ook het vliegtuigverkeer of defensie kan worden gestoord alzo ook de maritieme vaartuigen. De  5 GHz wifi wetgeving is niet voor niets in het leven geroepen. We moeten nu eenmaal de regels naleven.
 
Met weerradars die goed hun werk kunnen doen kunnen wij zo vlug als mogelijk worden gewaarschuwd  bij een naderende zware regenbui, storm, onweer, sneeuw of hagelbuien. En het volgen van vliegtuig en maritiem verkeer verloopt dan ook op een niet storende manier.   

Dit is het einde van deze uiteenzetting. Hopelijk ben je wat wijzer geworden en denk eraan. Soms is het beter twee accespoints te plaatsen met een geringer vermogen dan de wettelijke normen aan je laars te lappen. Dit heeft toch geen zin. En nu weet je ook dat de 5 GHz wifi wetgeving er is om radars ongestoord hun werk te laten doen.

Vond je deze tutorial interessant?

Deel deze tutorial zoveel mogelijk op sociaal media zoals op Facebook en Google+ alstublieft

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →