wifi wetgeving wat je moet weten

De wifi wetgeving, wat moet je weten?
Wat weet jij over het wettelijk toegestaan uitzendvermogen?
Wat is en betekent DFS of Dynamic Frequency Select?
Heeft DFS te maken met de wifi wetgeving?

Ofschoon de mensen er niet bij stilstaan bestaat er ook een wifi wetgeving.
Dit is vrij normaal want er moeten vervolgens wetgevingen bestaan ook betreft de wifi wetgeving.

Immers op die manier wordt alles in goede banen geleid en wordt er rekening gehouden met je buren, gezondheid en zo meer.

De wifi frequenties behoort bij de vrije ISM-band deze afkorting staat voor  industrial, scientific and medical band.

Deze radio frequentie banden zijn te gebruiken zonder vergunning en dit heeft zo zijn nadelen.
Omdat deze frequenties gedeeld moeten worden met andere instanties. 
 
Ik schrijf dus dit artikel met de bedoeling de mensen op de hoogte te stellen betreft de wifi wetgeving.

wifi wetgeving, DFS

Wifi wetgeving schenk er aandacht aan

Het onderwerp wifi wetgeving blijft voor vele mensen een ongeweten onderwerp. 

Namelijk weinig mensen weten immers hoe ze precies te werk moeten gaan om vervolgens de wifi wetgeving te handhaven.
Doch veel mensen kennen die wifi wetgeving vervolgens niet.

Heb je trouwens al gehoord van DFS of anders gezegd Dynamic Frequency Select?
DFS is nochtans zeer belangrijk voor de goede werking van alle soorten van radar systemen.

Zodoende lees met veel aandacht dit artikel door, met de bedoeling om je ervan te vergewissen wat de wettelijke normen zijn betreft wifi.

Ik kan je namelijk garanderen dat deze blogpost je duidelijkheid zal brengen aangezien ik uit ervaring spreek. 
Ik wist bovendien vroeger ook niets af van de wifi wetgeving.
Lees ook het onderwerp wifi antennes.

De 2.4 GHz. frequentie wifi wetgeving uitgelegd

Dat de 2.4 GHz. frequentie zodoende een gedeelde frequentie is met overlappende kanalen weet  vervolgens iedereen. 
Doch zijn er nog aandachtspunten waar je rekening moet mee houden.
 
Wat weet je bijvoorbeeld over het effectief uitgestraald vermogen betreft wifi?

Mag je zomaar een antenne met meer antenne winst op je acces point aansluiten zonder rekening te houden met de wettelijke uitgezonden limit?

Het antwoord is immers zeer duidelijk NEEN 
Het effectie uitgestraald vermogen moet namelijk beperkt worden tot 100 milliwatt Erp. of 20 dBm.

Het effectief uitgestraald vermogen wordt uitgedrukt in Erp.
 Dat is het vermogen dat de radio vervolgens uitzend met de antenne winst erbij gerekend.


Daardoor bestaan er grote misverstanden betreft de wifi wetgeving. 
Hou daarom rekening met de antenne winst en verminder het vermogen van de wifi radio.
Doch niet alle wifi AP's hebben een regelbare output.

Is het verstandig om de power output van je wifi op te schroeven?

Voordat ik daar antwoord op geef wil Ik je eerst een vraag stellen.
Wat is volgens jou de zwakste schakel in je wifi netwerk?
Het acces point / router met degelijke antennes? of je smartphone of tablet en dergelijke meer. 

Ik weet je al te zeggen dat als je het vermogen van de router opschroeft dit geen enkel nut heeft.

Waarom niet?
De zwakke schakel zit hem in de antennes van je smartphone, tablet of laptop.
Die ontvangen het signaal van je opgeschroefd AP weliswaar beter.
 Maar de zwakke antennes in je cliënt toestellen kunnen hun signaal niet tot aan het acces point zenden.
Hoedat zo?

Ter illustratie een paar afbeeldingen van de ingebouwde wifi antennes.
Namelijk deze van een wifi usb-stick maar ook deze van een netbook. 

Ter illustratie enkele cliënt antennes onder de loep genomen

wifi wetgeving, DFS

Bron: www.tp-link.com

Eerst laat ik je zodoende een draadloze  router zien met degelijke antennes.
Die zend het wettelijk vermogen van 20 dB uit dat overeenkomt met 100 millwatt Erp.

Je kan nu de power output opschroeven door bijvoorbeeld een DD-WRT op te zetten en het vermogen vervolgens op te schroeven.

Maar heeft dat vervolgens effect op je wifi verbinding?
Mijn conclusie en ervaring zegt kortom HET HEEFT GEEN ENKELE ZIN!

In andere woorden haalt het niets uit om wettelijk niet in orde te zijn.
De reden van een slecht signaal op je cliënt toestellen zijn hun zwakke, kleine antennes.
Neem nu deze USB-stick hieronder.

wifi wetgeving, DFS

Dit is een usb-stick met een wifi radio.
De pijltjes die ik op de afbeelding heb gezet duid de zeer kleine antennes aan.

Door middel van deze antennes moet je vervolgens een verbinding maken met de draadloze router of acces point.

Denk je werkelijk dat je door middel van het vermogen van je acces point op te schroeven je een betere verbinding gaat realiseren?
Het antwoord is NEEN.

Een ander voorbeeld ter illustratie

wifi wetgeving, DFS

Dit is een antenne van een notebook, die ligt ter vergelijking op een lucifer doosje.
Klein nietwaar? 

Door middel van het vermogen van je draadloze router op te schroeven zullen soortgelijke antennes het wifi signaal wel beter ontvangen, doch deze zwakke antennes kunnen niet terug communiceren omdat deze te zwak zijn.

Nog beter uitgelegd waarom een hoger vermogen geen uitkomst bied


De man met de megafoon (deze beeld het opgeschroefde acces point af) is aan het roepen naar de man 100 meter verderop. 
(dit is de cliënt, je smartphone bijvoorbeeld).

Deze cliënt in kwestie hoort de man zeer goed omdat zijn stem wordt versterkt door de megafoon
(lees meer uitzend vermogen).

Doch de cliënt mag nog zoveel roepen (lees uitzenden) de man met de megafoon verstaat hem niet.
Anders gezegd zal het signaal niet tot bij het acces point komen.

Ben je al wijzer geworden betreft je wifi probleem?

De man afgebeeld als cliënt kan met zijn stem de man met de megafoon niet evenaren met zijn stem en dit is vervolgens de fout wat vele mensen maken betreft acces points.

Indien de man met de megafoon hulp zou krijgen door een man in het midden.
(lees een extra acces point of repeater) zal de situatie veranderen en gaan ze elkaar begrijpen.

Hoe dat zo?
De man in het midden zegt alles door wat er door beide mannen wordt gezegd.
De megafoon wordt zelfs overbodig.
(lees geen opgeschroefd zend vermogen meer nodig).

Besluit
Bij slechte ontvangst hou je aan de wettelijke normen en zet eventueel een acces point bij.
Dit alleen is de ideale oplossing om de wifi wetgeving na te leven en daarnaast een betere data doorvoer te bekomen.

De 5 GHz. maximum uitgestraald vermogen.

Laat ons eerst spreken van het wettelijk vermogen van de 5 GHz. wifi band.
 
De 5 GHz. frequentie mag een effectief uitgestraald vermogen hebben van 1 watt of 30 dBm.
Het wettelijk vermogen is hier hoger omdat je met een hogere frequentie te maken hebt.

Dit komt omdat de 5 GHz. frequentie nog minder door obstakels kan geraken in vergelijking met de 2.4 GHz.
Dit komt vervolgens doordat de frequentie rechtlijniger is.
Daarentegen zijn de kanalen niet overlappend en hebben zodoende een betere data doorvoer.

Is dit een gedeelde frequentie?

Spijtig genoeg is deze frequentie ook gedeeld maar met wat is de vraag.

Veel mensen zijn zich vervolgens niet van bewust maar de 5 GHz. wifi moet helaas de frequentie delen met instanties die vervolgens voorrang krijgen op wifi linken.

Welke instanties dat dit vervolgens zijn zal je raar doen opkijken. 
 Bijgevolg moet de 5 GHz. wifi de frequenties delen met weerradars, maritieme en leger radars.

Veel mensen weten dit niet omdat er weinig wordt over gesproken.
Wil je bijvoorbeeld een buiten Point to Point verbinding opzetten moet je daar absoluut rekening mee houden.

Weerradar

Wat is DFS en wat doet het precies?

DFS is vervolgens de afkorting van Dynamic frequency select en is immers wettelijk verplicht geworden in Europa.

Vroeger kon je DFS nog uitschakelen, maar nu is DFS verplicht en niet meer uitschakelbaar.

DFS zorgt ervoor dat je AP eerst gaat scannen op al de beschikbare kanalen.
Vooraleer die een signaal gaat uitzenden.

Dit om zodoende vast te stellen of er een radar signaal te zien is.
Als er geen radar signaal op een bepaald kanaal gedetecteerd wordt start het AP met uitzenden.

Het AP kiest door middel van de  DFS techniek zelf en automatisch een vrij wifi kanaal.
Het kan van één tot 10 minuten duren vooraleer het DFS systeem een vrij kanaal kiest. 

DFS maakt dus de opstart procedure van het AP bijgevolg langzamer omdat het scannen passief dient te gebeuren.

Een Dynamic Frequency Select procedure in werking

Hieronder zie je vervolgens een logfile van een Mikrotik Dynadisch.
Je kan de DFS procedure mooi volgen in deze logfile.
Bekijk ook hoeveel tijd erover gaat, dit is de vertraging vooraleer de Dynadisch toelating krijgt van het DFS systeem om vervolgens te beginnen met uitzenden.

wifi wetgeving, DFS

Wat doet DFS uiteenzetting


Indien er een radar detectie word  opgemerkt zal het Dynamic Frequency Select  systeem ervoor zorgen dat er terug naar een vrij kanaal word gezocht.

DFS gaat echter ook door terwijl de draadloze link is gerealiseerd  want de radar heeft voorrang tegenover de wifi straalverbindingen.

Tijdens een radar detectie zorgt DFS ervoor dat het AP zo vlug mogelijk het kanaal verlaat, met de nadruk op vlug want moet binnen enkele seconden gebeuren.

Indien er vervolgens geen vrij kanaal beschikbaar is moet in het slechtste geval het acces point het zwijgen worden opgelegd met de bedoeling de radar niet te storen.

Dit kan ervoor zorgen dat de link volledig wegvalt en dat er onderbrekingen in het netwerk plaats vinden.
Dit is dan het nadeel van het wettelijk verplichte DFS systeem.
Dynamic Frequency Select is dus een grote beperking voor de draadloze linken.

Een echte illustratie van een storing op een weerradar.

Zijn er toch mensen die de wetgeving aan hun laars lappen kan dat gevolgen hebben zoals hier.
Dit is vervolgens een echte illustratie van een 5 GHz acces point die de weerradar van het KMI stoort.
Dus dit acces point staat niet ingesteld volgens de wifi wetgeving.

wifi wetgeving, DFS

Bron: KMI.be

De rode lijn die je ziet op de weerradar is een storing van een niet volgens de wettelijke normen ingesteld acces point.
DFS is dus uitgeschakeld en de wettelijke normen van het werkelijk uitgestraald vermogen is fel overschreden.
Indien je zodoende DFS instelt op je acces point kan zoiets niet voorvallen.
Dit  omdat het acces point van kanaal moet veranderen of de wireless interface volledig moet uitschakelen.

Daar staat tegenover dat je wifi link soms volledig uitvalt wat ik een spijtige zaak vindt.
Gedeelde wifi frequenties bestaan omdat er te weinig frequenties zijn en daar moeten we rekening mee houden.
Men is vervolgens begonnen met een frequentie in de 60 GHz. frequentie maar deze is zeer gevoelig voor atmosferische storingen waardoor er maar een zeer korte afstand kan worden overbrugd.  

wifi wetgeving, DFS

Bron: KMI.be

Wie is bevoegd om controles uit te voeren aangaande de wettelijke wifi wetgeving?

Indien je de wifi wetgeving niet naleeft is het B.I.P.T. bevoegd om vervolgens controles uit te voeren en sancties op te leggen.
Als je een binnen accespoint hebt gebruik je uitsluitend binnen frequenties.

Maar als je dus een buiten point to point verbinding hebt opgesteld om bijvoorbeeld je bedrijf te verbinden met het hoofdbureau moet je vervolgens de link instellen volgens de wettelijke wifi normen.

wifi wetgeving, DFS

Bron: KMI.be

Dit zijn de vervolgens de mensen van het B.I.P.T. aan het werk om de storing op de weerradar op te zoeken.
Door middel van gesofistikeerde toestellen voeren zij vervolgens metingen uit om de stoorder op te sporen.
Dit zijn echte specialisten en zijn vervolgens zeer bekwaam in hun vak.

wifi wetgeving, DFS

Bron: KMI.be

Voor mensen die bovendien nog nooit een weerradar hebben gezien.
De witte bol op deze toren is vervolgens de bescherming voor de steeds ronddraaiende weerradar.
Die doet vervolgens alle tien minuten één omwenteling en scant zo de atmosfeer af
 tot 250 Km ver.

Maak vervolgens een wijs besluit en hou je aan de wifi wetgeving!

Respecteer zodoende de wifi wetgeving , we moeten nu eenmaal deze frequentie delen met zeer belangrijke instanties.
En dit in het bijzonder op de 5 GHz frequentie.

 Bovendien zijn die instanties er voor onze veiligheid en zijn weersvoorspellingen mogelijk.
Met weerradars die goed hun werk kunnen doen kunnen wij zodoende worden gewaarschuwd  bij een naderende zware regenbui, storm, onweer, sneeuw of hagelbuien.

Hoe je een vervolgens  een wettelijke ingestelde Point to Point link kunt maken met de
Ubiquiti Nanobeam
zie je hier.

Mikrotik draadloze routers of accespoints volgens de wettelijke normen configureren
zie je hier.​