Deel dit onderwerp alstublieft!

VRRP redundantie

VRRP redundantie

Wat betekent VRRP?

VRRP redundantie uitgelegd. VRRP is de afkorting van Virtual Router Redundancy Protocol. 
Het is een netwerk protocol waarmee de automatische failover functie wordt verkregen als de router gedeeltelijk of volledig uitvalt binnen je netwerk.

Feitelijk vormen twee of meerdere fysieke routers samen één virtuele router. Daardoor is er een zeer groot voordeel in het netwerk te verkrijgen.

Namelijk het IP-adres van de standaard gateway blijft hetzelfde en ook het netwerk achter de gateway. Vervolgens wijzigt geen enkele route in het netwerk.
Bijgevolg heeft het netwerk geen hinder van het terug heropbouwen van een andere routetabel. Opgelet! door middel van VRRP wordt je interne netwerk redundant, NIET de internet verbinding. Daarvoor moet je een failover systeem opbouwen in je netwerk.

Wat zijn de voordelen van VRRP redundantie

 • Redundant router systeem waardoor internet niet uitvalt. 
 • Twee of meerdere routers vormen één virtuele router.
 • De IP-adressen en routes blijven hetzelfde.
 • Bij uitval van één router moet er geen andere routing tabel worden aangemaakt.
 • IP routes na het subnet worden niet beïnvloed.
IP routes na het subnet worden niet beïnvloed

Wat zijn de nadelen van VRRP redundantie

Strikt genomen zijn er geen nadelen, maar het is geen failover of een redundant systeem bij uitval van een internet verbinding.

Aan de andere kant is er wel een meerwaarde omdat je meerdere routers moet aankopen. Doch voor scholen, ziekenhuizen en bedrijven is dat geen probleem.
Integendeel het is een vereiste voor bedrijven om een redundant netwerk te hebben dat staat voor zekerheid en stabiliteit. 

Anderzijds ben je goedkoper als je Mikrotik toestellen aankoopt want die zijn betaalbaar er ondersteunen vervolgens VRRP.
Door middel van VRRP redundantie heb je veel minder kans dat je volledig netwerk plat ligt.

Voor wie of wat is VRRP redundantie nuttig

VRRP redundantie is geen overbodige luxe voor bedrijven, scholen, ziekenhuizen en universiteiten .

Ziekenhuizen kunnen VRRP redundantie zeker gebruiken want die worden namelijk meer en meer gedigitaliseerd. Kortom ieder bedrijf, school, ziekenhuis zou een VRRP redundant netwerk moeten hebben.

Ik denk bovendien zelfs aan studentenkoten want de leerlingen moeten steeds gebruik kunnen maken van het netwerk. Een VRRP redundant netwerk staat vervolgens garant voor het niet uitvallen van je netwerk.

Ten slotte geen enkel bedrijf of dit nu een school, universiteit of een andere zaak is wil een uitval van het volledige netwerk op zijn geweten hebben.  

Deze VRRP redundantie configuratie met meerdere Mikrotik routers kan zoiets voorkomen. 

Wat is VRRP redundantie niet

​​Daar VRRP een protocol is die geen data pakketten en de routing gadeslaat houd het protocol juist maar rekening met de hardware, de routers dus.
Als één router vervolgens defect raakt zal het VRRP-protocol een andere router activeren die in uw eigen netwerk draait en met het protocol geconfigureerd Is.

Nogmaals verwar VRRP-redundantie niet met een failover configuratie want de VRRP-configuratie zit achter de router of de modem van je internet service provider.

Conclusie: VRRP redundantie houd je netwerk staande, niet je internet verbinding. 

Hoe VRRP redundantie op Mikrotik routers configureren

VRRP Main router configuratie

VRRP staat voor Virtual Router Redundancy Protocol. Het is een computer
netwerk protocol waarmee automatische failover functionaliteit wordt
bewerkstelligt wanneer één of meerder interfaces op een router, of de gehele
router, uitvalt. Feitelijk vormen twee fysieke routers samen één virtuele router.
• Automatische
VRRP redundantie
 1. Klik in het hoofdvenster op "IP".
 2. Vervolgens op "addresses".
VRRP redundantie
 1. Klik verder op het blauwe kruisje om een IP-adres in te stellen.
VRRP redundantie
 1. Vul het IP-adres in bijvoorbeeld 192.168.1.1/24 dit wordt de LAN IP-range.
 2. Selecteer "ether1" die zal verbonden worden met de switch.
 3. Vervolgens sluit je af met "ok".
VRRP redundantie
 1. Klik verder door naar "interfaces" om de VRRP configuratie aan te maken.
 2. Vervolgens klik je rechtsboven op het tabblad "VRRP".
VRRP redundantie
 1. Klik op het blauwe kruisje om een "VRRP" interface aan te maken.
VRRP redundantie
 1. Geef vervolgens de VRRP-interface een naam, ik geef de IP-range als naam.
 2. Klik verder op het tabblad "VRRP".
VRRP redundantie
 1. Selecteer "ether1".
VRRP redundantie
 1. Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in.
 2. Laat vervolgens bij priority 254 staan.
 3. Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router. Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken. In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan.
 4. Tenslotte klik op "ok".

Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in.

Laat vervolgens bij priority 254 staan.

Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router. Soms is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemption mode" uit te vinken. In dit voorbeeld werken we maar met twee routers we laten dat aangevinkt staan.

Klik op "ok".

VRRP redundantie
 1. Je ziet vervolgens dat de vrrp interface nog in het rood staat. Dit komt omdat er nog geen IP-adres is toegewezen aan deze interface.
Je ziet dat de vrrp interface nog in het rood staat. Dit komt omdat er nog geen IP-adres is toegewezen aan deze interface.
VRRP redundantie
 1. Om deze interface een IP-adres toe te kennen klik vervolgens op "IP".
 2. Klik verder door op "addresses".
VRRP redundantie
 1. Zoals reeds gekend klik op het blauwe kruisje.
VRRP redundantie
 1. Geef het IP-adres 192.168.1.254 in, dit wordt het IP van de virtuele gateway.
 2. Het IP-adres is zowel het IP-adres van de gateway als het netwerk adres omdat je geen subnet moet ingeven.
 3. Klik op "ok".

Internet toegang realiseren op de master router

VRRP redundantie
 1. Klik daarvoor in het hoofdvenster op "ip".
 2. Vervolgens klik op DHCP-Client, deze gaat verbinding maken met de ISP modem
VRRP redundantie
 1. Klik op het blauwe kruisje.
 2. Selecteer ether2 omdat die in verbinding staat met de ISP modem.
 3. Tenslotte sluit af met "ok".
VRRP redundantie
 1. De status is "bound" dit wil zeggen dat de router een IP-adres heeft gekregen van de ISP modem.

NAT rule toevoegen in de firewall

VRRP redundantie
 1. Klik op "IP" in het hoofdvenster.
 2. Vervolgens klik je op "firewall".
VRRP redundantie
 1. Klik verder op het tabblad op "NAT".
 2. Klik vervolgens op het blauwe kruisje om de NAT rule toe te voegen.
VRRP redundantie
 1. Bij "chain" selecteer je "srcnat".
 2. Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
 3. Vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp modem mee is verbonden.
 4. Verder klik je bovenaan op "action".
VRRP redundantie
 1. Als action selecteer je masquerade.
 2. Ten slotte klik op "ok".
 3. De master router met VRRP is geconfigureerd.
  Nu moet je nog de slave router configureren.

VRRP Slave router configureren

VRRP redundantie
 1. Klik in het hoofdvenster op "IP".
 2. Vervolgens op "addresses".
1- Klik in het hoofdvenster op "IP".
2- Vervolgens op "addresses".
VRRP redundantie
 1. Klik op het blauwe kruisje om een IP-adres toe te kennen aan de interface ether1
VRRP redundantie
 1. Als IP-adres geef het adres 192.168.1.2/24 op, dit is uw LAN netwerk.
 2. Selecteer ether1 als interface.
 3. Om af te sluiten klik op "ok".
VRRP redundantie
 1. Vervolgens klik je op het hoofdmenu op "interfaces".
 2. Bovenaan klik je op het tabblad "VRRP".
VRRP redundantie
 1. Om de interface te maken klik op het blauwe kruisje.
VRRP redundantie
 1. Ik geef de VRRP-interface de naam vrrp_192.168.1.2/24.
 2. Klik bovenaan op het tabblad VRRP om de eigenschappen in te stellen.
VRRP redundantie
 1. Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in.Dit moet hetzelfde zijn dan de master.
 2. Laat vervolgens bij priority 254 staan.
 3. Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router. Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken. In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan.
 4. Tenslotte klik vervolgens op "ok".
1- Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in. 
2- Laat vervolgens bij priority 254 staan. 
3- Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router.
 Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken.
In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan. 
Tenslotte klik op "ok".
VRRP redundantie
 1. Klik op in het hoofdvenster op "ip".
 2. Vervolgens klik je op addresses.
VRRP redundantie
 1. Klik op het blauwe kruisje.
VRRP redundantie
 1. Bij "address" geef het IP-adres 192.168.1.254 in vervolgens selecteer je bij interface vrrp_192.168.1.2/24 in.
 2. Ten slotte sluit af door op "ok" te klikken.
  Deze virtuele gateway is zowel op de master als slave router hetzelfde.

Internet toegang realiseren op de slave router

Internet toegang realiseren op de master router
VRRP redundantie
 1. Klik in het hoofdmenu op "IP".
 2. Vervolgens klik je op DHCP-client.
VRRP redundantie
 1. Klik op het blauwe kruisje om de DHCP-client in te stellen.
VRRP redundantie
 1. Selecteer interface "ether2.
 2. Klik op "ok".
  Deze interface wordt aan de modem gekoppeld van ISP2.
VRRP redundantie
 1. De interface heeft nu een IP-adres toegewezen gekregen van de ISP2 modem. De status "bound" bevestigd dat.

NAT rule toevoegen in de firewall

NAT rule toevoegen in de firewall
VRRP redundantie
 1. Klik in het hoofdvenster op "IP".
 2. Vervolgens op "firewall.
VRRP redundantie
 1. Verder klik je op "NAT".
 2. Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe NAT rule aan te maken.
VRRP redundantie
 1. Bij "chain" selecteer je "srcnat".
 2. Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
 3. vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp2 modem mee is verbonden.
 4. Verder klik je bovenaan op "action".
1- Bij "chain" selecteer je "srcnat".
2- Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
3- vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp modem mee is verbonden.
4- Verder klik je bovenaan op "action".
VRRP redundantie
 1. Bij action selecteer masquerade.
 2. Klik op "Ok" en sluit af.

VRRP-redundantie functie uittesten

De VRRP redundantie configuratie kan je uittesten met na te kijken of het MAC-adres hetzelfde blijft.

Klik daarvoor naar new terminal en in de CLI type je " interface vrrp print" op de master router.

Controle master router

VRRP redundantie
 1. De VRRP interface zie je aan de linker pijl.
  de rechter pijl duid het MAC-adres aan dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.

Controle slave router

VRRP redundantie
 1. Aan de VRRP interface zie je dat de naam is veranderd aan de linker pijl
  De rechter pijl duid het MAC-adres aan dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.
De VRRP interface zie je aan de linker pijl, de rechter pijl duid het MAC-adres aan dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.