VRRP redundantie

vrpp

Wat betekent VRRP

VRRP is de afkorting van Virtual Router Redundancy Protocol. 
Het is een netwerk protocol waarmee de automatische failover functie wordt
bewerkstelligt als de router gedeeltelijk of volledig uitvalt binnen je netwerk.

 Feitelijk vormen twee of meerdere fysieke routers samen één virtuele router.
​Daardoor is er een zeer groot voordeel in het netwerk te verkrijgen.
Namelijk het IP-adres van de standaard gateway blijft hetzelfde en ook het netwerk achter de gateway. Vervolgens wijzigt geen enkele route in het netwerk.
​Bijgevolg heeft het netwerk geen hinder van het maken van een andere routetabel.

Wat zijn de voordelen van VRRP

1- redundant routersysteem.
2- Twee of meerdere routers vormen één virtuele router.
3- De IP-adressen en routes blijven hetzelfde.
4- Er moet niet aan her routering worden gedaan op gans het netwerk.
IP routes na het subnet worden niet beïnvloed
5- Wil je VRRP op je mikrotik routers configureren is dat mogelijk. 

IP routes na het subnet worden niet beïnvloed

Wat zijn de nadelen van VRRP

1- Strikt genomen zijn er geen nadelen aan verbonden.
Maar het is geen failover of een redundant systeem bij uitval van een internet verbinding van een ISP. Daarvoor neem je best deze oplossing.
2- Aan de andere kant moet je meerdere routers aankopen.
Anderzijds ben je goedkoper als je Mikrotik toestellen aankoopt want die ondersteunen VRRP.

Voor wie of wat is VRRP nuttig

1- In de eerste plaats vind ik VRRP redundantie nodig voor bedrijven.
De routers gebruikt binnen het netwerk kan bij defect het netwerk totaal plat leggen.
2- In de tweede plaats scholen en universiteiten.
3- In de derde plaats een verhuur instantie voor studentenkoten.
4- Ziekenhuizen die steeds meer en meer gedigitaliseerd worden.

Wat is VRRP niet

​​Daar VRRP een protocol is die geen data pakketten en de routing gadeslaat houd het protocol juist maar rekening met de hardware, de routers dus.
Als een router defect raakt zal het protocol een andere router activeren die in uw eigen netwerk draait en met het protocol geconfigureerd Is.
Het is geen failover systeem of load balance systeem. 

Configuratie van VRRP op Mikrotik router

VRRP Main router configuratie

VRRP staat voor Virtual Router Redundancy Protocol. Het is een computer
netwerk protocol waarmee automatische failover functionaliteit wordt
bewerkstelligt wanneer één of meerder interfaces op een router, of de gehele
router, uitvalt. Feitelijk vormen twee fysieke routers samen één virtuele router.
• Automatische
VRRP

1- Klik in het hoofdvenster op "IP".
2- Vervolgens op "addresses".

VRRP

Klik verder op het blauwe kruisje om een IP-adres in te stellen.

VRRP

1- Vul het IP-adres in bijvoorbeeld 192.168.1.1/24 dit wordt de LAN IP-range.
2- Selecteer "ether1" die zal verbonden worden met de switch.
3- Vervolgens sluit je af met "ok".

VRRP

1- Klik verder door naar "interfaces" om de VRRP configuratie aan te maken.
2- Vervolgens klik je rechtsboven op het tabblad "VRRP".

VRRP

1- Klik op het blauwe kruisje om een "VRRP" interface aan te maken.

VRRP

1- Geef vervolgens de VRRP-interface een naam, ik geef de IP-range als naam.
2- Klik verder op het tabblad "VRRP".

VRRP

Selecteer "ether1". 

VRRP

1- Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in. 
2- Laat vervolgens bij priority 254 staan. 
3- Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router.
 Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken.
In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan. 
Tenslotte klik op "ok".

Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in.

Laat vervolgens bij priority 254 staan.

Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router. Soms is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemption mode" uit te vinken. In dit voorbeeld werken we maar met twee routers we laten dat aangevinkt staan.

Klik op "ok".

VRRP

1- Je ziet vervolgens dat de vrrp interface nog in het rood staat.
 Dit komt omdat er nog geen IP-adres is toegewezen aan deze interface.

Je ziet dat de vrrp interface nog in het rood staat. Dit komt omdat er nog geen IP-adres is toegewezen aan deze interface.
VRRP

1- Om deze interface een IP-adres toe te kennen klik vervolgens op "IP".
2- Klik verder door op "addresses".

VRRP

1- Zoals reeds gekend klik op het blauwe kruisje.

VRRP

1- Geef het IP-adres 192.168.1.254 in, dit wordt het IP van de virtuele gateway.
2- Het IP-adres is zowel het IP-adres van de gateway als het netwerk adres omdat
je geen subnet moet ingeven. 
3- Klik op "ok".

Internet toegang realiseren op de master router

VRRP

1- Klik daarvoor in het hoofdvenster op "ip".
2- Vervolgens klik op DHCP-Client, deze gaat verbinding maken met de ISP modem 

VRRP

1- Klik op het blauwe kruisje.
2- Selecteer ether2 omdat die in verbinding staat met de ISP modem
3- Tenslotte sluit af met "ok".

VRRP

De status is "bound" dit wil zeggen dat de router een IP-adres heeft gekregen van de ISP modem.

NAT rule toevoegen in de firewall

VRRP

1 - Klik op "IP" in het hoofdvenster.
2- Vervolgens klik je op "firewall".

VRRP

1- Klik verder op het tabblad op "NAT".
2- Klik vervolgens op het blauwe kruisje om de NAT rule toe te voegen.

VRRP

1- Bij "chain" selecteer je "srcnat".
2- Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
3- vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp modem mee is verbonden.
4- Verder klik je bovenaan op "action".

VRRP

1- Als action selecteer je masquerade.
2- Ten slotte klik op "ok".

De master router met VRRP is geconfigureerd.
Nu moeten we nog de slave router configureren.

VRRP Slave router installeren

vrrp

1- Klik in het hoofdvenster op "IP".
2- Vervolgens op "addresses".

1- Klik in het hoofdvenster op "IP".
2- Vervolgens op "addresses".
vrrp

1 Klik op het blauwe kruisje om een IP-adres toe te kennen aan de interface ether1.

vrrp

1- als IP-adres geef het adres 192.168.1.2/24 op, dit is uw LAN netwerk.
2- Selecteer ether1 als interface.
3- Om af te sluiten klik op "ok".

vrrp

1- Vervolgens klik je op het hoofdmenu op "interfaces".
2- Bovenaan klik je op het tabblad "VRRP".

vrrp

1- Om de interface te maken klik op het blauwe kruisje.

vrrp

1- Ik geef de VRRP-interface de naam vrrp_192.168.1.2/24.
2- Klik bovenaan op het tabblad VRRP om de eigenschappen in te stellen.

vrrp

1- Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in. Deze moet hetzelfde zijn dan de master router
2- Laat vervolgens bij priority 254 staan. 
3- Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router.
 Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken.
In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan. 
4- Tenslotte klik vervolgens op "ok".

1- Bij "VRID" (virtual router identification) vul je 49 in. 
2- Laat vervolgens bij priority 254 staan. 
3- Wat preemption mode betreft: Telkens wanneer een router met hogere prioriteit beschikbaar wordt, wordt deze de master router.
 Desondanks is dit niet gewenst en kan je deze instelling uitschakelen door "preemptionmode" uit te vinken.
In dit voorbeeld illustreer ik vervolgens met twee routers daardoor laat ik dat aangevinkt staan. 
Tenslotte klik op "ok".
vrrp

1- Klik op in het hoofdvenster op "ip".
2- Vervolgens klik je op addresses.

vrrp

1-  klik verder op het blauwe kruisje.

vrrp

1- Bij "address"  geef het IP-adres 192.168.1.254 in vervolgens selecteer je bij interface vrrp_192.168.1.2/24 in.
2- Ten slotte sluit af door op "ok" te klikken.
Deze virtuele gateway is zowel op de master als slave router hetzelfde.

Internet toegang realiseren op de slave router

Internet toegang realiseren op de master router
vrrp

1- Klik in het hoofdmenu op "IP".
2- Vervolgens klik je op DHCP-client.

vrrp

1- Klik op het blauwe kruisje om de DHCP-client te activeren.

vrrp

1- Selecteer interface "ether2.
2- Klik wederom op "ok".
Deze interface wordt aan de modem gekoppeld van ISP2.

vrrp

De interface heeft nu een IP-adres toegewezen gekregen van de ISP2 modem.
De status "bound" bevestigd dat.

NAT rule toevoegen in de firewall

NAT rule toevoegen in de firewall
vrrp

1- Klik in het hoofdvenster op "IP".
2- Vervolgens op "firewall.

vrrp

1- Verder klik je op "NAT" .
2- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe NAT rule aan te maken.

vrrp

1- Bij "chain" selecteer je "srcnat".
2- Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
3- vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp2 modem  mee is verbonden.
4- Verder klik je bovenaan op "action".

1- Bij "chain" selecteer je "srcnat".
2- Als Src.address geef de IP-range in van je LAN netwerk.
3- vervolgens bij '"out interface" selecteer "ether2" waar de isp modem mee is verbonden.
4- Verder klik je bovenaan op "action".
vrrp

Ten slotte wat de configuratie betreft.
1- Bij action selecteer je dus terug masquerade.
2- Klik op "Ok"  en sluit af.

VRRP functie uittesten

De VRRP redundantie configuratie kan je uittesten met na te kijken of het MAC-adres hetzelfde blijft.
Klik daarvoor naar new terminal en in de CLI type je " interface vrrp print" op de master router.

Controle master router

vrrp

De VRRP interface zie je aan de linker pijl, de rechter pijl duid het MAC-adres aan dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.

Controle slave router

vrrp

Aan de VRRP interface zie je dat de naam is veranderd aan de linker pijl, de rechter pijl duid het MAC-adres aan
 dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.

De VRRP interface zie je aan de linker pijl, de rechter pijl duid het MAC-adres aan dat niet mag veranderen bij uitval van de hoofd router.