Deel dit onderwerp alstublieft!

MikroTik Point-to-Point link

MikroTik 802.11 point to point link configuratie


Table Of Contents

Het opzetten van een MikroTik 802.11 Point to Point verbinding kan uitdagend zijn, zonder kennis kan je deze Mikrotik point to point link niet tot een succes maken. Het is dus essentieel om goed te begrijpen wat je doet en waar je rekening mee moet houden. Na het lezen van deze blogpost zal een MikroTik 802.11 Point to Point verbinding hopelijk veel duidelijker voor je zijn. De blogpost behandelt verschillende onderwerpen, van de basisvoorwaarden tot het fijn afstemmen van de Point-to-Point verbinding. Zelfs als je op dit moment geen MikroTik-apparaat hebt, kun je nog steeds veel leren uit deze blogpost. Het gaat niet alleen over het verbinden van punt A met punt B, maar ook over het optimaliseren van de gegevensoverdracht. Hoewel deze blogpost misschien wat uitgebreider is, raad ik je ten zeerste aan om deze grondig door te nemen.

Mikrotik 802.11 Point to Point verbinding

Welk is het doel van de MikroTik 802.11 Point to Point link

Het doel van de Mikrotik 802.11 Point to Point verbinding is om twee locaties draadloos met elkaar te verbinden met behulp van MikroTik CPE's. CPE staat voor Customer Premises Equipment, wat draadloze apparaten zijn die radiogolven omzetten in een Ethernet-verbinding en vice versa. Op deze manier kun je een computernetwerk draadloos uitbreiden naar een andere locatie. Tegenwoordig zijn er verschillende frequentiebanden beschikbaar, zoals 5 GHz, 24 GHz en 60 GHz, om Point-to-Point-verbindingen te realiseren. Er zijn ook verschillende methoden om een Point-to-Point-verbinding op te zetten. Als voorbeeld is hier een Point-to-Point-verbinding op 5 GHz met behulp van EOIP en MPLS. Maar waar moet je nu op letten bij het tot stand brengen van een Point-to-Point-link? Weet dat er tegenwoordig 60 GHz. apparatuur beschikbaar is voor korte afstandsverbindingen. 

Voer een Site Survey uit

Het eerste wat moet worden gedaan, is het uitvoeren van een site survey. Dit is essentieel omdat je moet vaststellen welke potentiële storingsbronnen aanwezig zijn, evenals waar en hoe je de Mikrotik-apparatuur kunt plaatsen. Een visuele inspectie van bijvoorbeeld een dak kan je een goed inzicht geven in hoe je de Mikrotik Point to Point link kunt realiseren. Echter, er zijn ook onzichtbare elementen waar rekening mee gehouden moet worden. Het is van belang om te bepalen welke frequenties er in de omgeving worden gebruikt. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van een antenne met een client-apparaat. Hiermee kun je vaststellen of er sprake is van aanzienlijke storingen. Afhankelijk van je bevindingen kun je beslissen welke frequentie het beste kan worden gebruikt. Ik heb ook een andere blogpost gemaakt over het opzetten van een Point to Point verbinding met een Ubiquiti Powerbeam.

Mikrotik 802.11 Point to Point verbinding

Maak bij je site survey gebruik van de spectral scan  

Met een Mikrotik-apparaat kun je een spectral scan uitvoeren, waarmee je nog beter kunt vaststellen welke frequenties storingen ondervinden. Dit stelt je in staat om voorafgaand aan de implementatie van een Point to Point-verbinding de nodige voorbereidingen te treffen. Deze informatie zal je helpen weloverwogen beslissingen te nemen om de MikroTik 802.11 Point to Point verbinding succesvol te laten verlopen. Je kunt een wifi linktest uitvoeren om te controleren welke signaalsterkte je ontvangt en hoe sterk de verbinding is. 

MikroTik Spectral-scan

 • /interface wireless spectral-scan wlan1
 • point-to-point verbinding

  Om een beter inzicht te krijgen in mogelijke storingsfactoren bij de 802.11 point to point link, kun je een spectrale scan uitvoeren. Zoals te zien is op de bovenstaande screenshot, kan dit enigszins verwarrend zijn, nietwaar? Echter, je kunt de spectrale scan ook kleurrijker bekijken. Hoe je dit moet doen, wordt verderop uitgelegd.

  MikroTik spectral-history

 • /interface wireless spectral-history wlan1
 • point-to-point verbinding

  De spectral-history scan is aanzienlijk duidelijker, toch? De kleuren geven het binnenkomende wifi-signaal weer op verschillende kanalen. Zoals je kunt zien op deze spectral scan, is in de omgeving van kanaal 6 druk bezet. Deze scan is uitgevoerd op een 2.4 GHz wifi-radio die in een RB951G-2HnD is geplaatst. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle wifi-radios van MikroTik deze functie ondersteunen. Dit is volgens mij te danken aan de verschillen in de gebruikte wifi-radio's. Ik plaats een lijst met toestellen die met zekerheid werken, maar kan ze niet allemaal opsommen, omdat ik ze niet allemaal kan uitproberen. Vraag meer uitleg indien je een MikroTik toestel wilt aankopen en wilt weten wat de beperkingen zijn.

  Welke toestellen heb ik uitgeprobeerd met Spectral scan


  Spectral scan werkt
  Spectral scan werkt NIET


  Bekijk waar en hoe je de apparatuur kan vast monteren

  Een andere belangrijke overweging is de plaatsing van de apparatuur, wat je kunt bepalen aan de hand van een site survey. Je moet bepalen of je de apparaten kunt monteren op een bestaande pyloon of dat je een tegelvoet moet gebruiken. Dit zijn cruciale aspecten die je van tevoren moet onderzoeken. Hoewel een site survey ook kan worden uitgevoerd met behulp van een mobiele mast, raad ik je ten zeerste aan om ter plaatse te gaan en de situatie zelf te inspecteren. Maak veel foto's van de omgeving en de site zelf om een goed beeld te krijgen. Op deze manier kan je thuis verder werken en de site survey bestuderen.

  Wat zijn de noodzakelijke vereisten bij de Mikrotik 802.11 Point to Point link.

  De eerste vereiste voor een Point-to-Point-link is een vrij zicht tussen punt A en punt B. Beide apparaten moeten als het ware naar elkaar kijken. In vakjargon wordt dit aangeduid als Line of Sight (LoS). Je vraagt je misschien af waarom dit zo belangrijk is. Dit komt doordat een Point-to-Point link werkt met zeer hoge frequenties. Hierdoor zijn de radiogolven zeer rechtlijnig en kunnen ze moeilijk of helemaal niet door obstakels heen gaan. Aangezien radiogolven nauwelijks obstakels kunnen doordringen, is het aan te raden om beide stations zo hoog mogelijk te plaatsen, zodat er geen obstakels in de weg zitten. Ben je benieuwd welke materialen demping veroorzaken en hoeveel demping er optreedt? Lees hier meer over in deze uiteenzetting. Dit is echter nog steeds niet voldoende om een goede wifi-verbinding op te zetten. Er zijn nog enkele andere voorwaarden.

  De antennes moeten vrij staan om de Point to Point link te doen slagen

  Alleen het feit dat de stations naar elkaar kunnen kijken is niet voldoende, omdat Point-to-Point-verbindingen gebruikmaken van een ellipsvormig fenomeen, bekend als de Fresnell zone. De Fresnell zone is een elektromagnetisch verschijnsel dat zich voordoet bij radiogolven, als gevolg van de manier waarop het signaal tussen de zender en ontvanger zich uitstrekt in een min of meer ovale ruimte. De grootte van deze ovale ruimte is afhankelijk van de afstand van de draadloze verbinding en de gebruikte frequentie. Hoe hoger de frequentie, des te kleiner de Fresnell zone. Dit betekent dat bijvoorbeeld de 5 GHz-frequentie een kleinere ovale ruimte benut dan de 2,4 GHz-frequentie.

  MikroTik 802.11 point to point link

  In dit onderstaande voorbeeld zie je een perfecte LoS en vrijstaande antennes

  Mikrotik Point to Point link

  Een voorbeeld van een slechte LoS en fresnelzone

  Mikrotik Point to Point link

  Bevestig beide stations op een stabiele infrastructuur

  Bij het plaatsen van Mikrotik Point to Point apparatuur is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat deze stevig wordt gemonteerd op een robuuste infrastructuur. Dit kan een mast zijn, maar ook een tegelvoet met daarop een buis gemonteerd. De plaatsing moet zodanig zijn dat de Mikrotik CPE's niet kunnen gaan bewegen of zwiepen, vooral bij winderige omstandigheden. Aangezien deze apparaten een kleine stralingshoek hebben, kan een instabiele bevestiging leiden tot een onstabiele of zelfs uitvallende wifi-verbinding. Deze overwegingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de verbinding betrouwbaar blijft.

  Het goed uitrichten van beide stations is zeer belangrijk

  Het belang van het nauwkeurig uitrichten van beide stations kan niet genoeg benadrukt worden. Het uitrichten van een wifi-verbinding vereist precisie en geduld, en het is een cruciale stap voor het succes van een goede Point-to-Point-verbinding. Hier moet voldoende tijd voor worden genomen. Uitrichten moet zowel horizontaal als verticaal gebeuren, omdat de meeste apparaten over twee antennes beschikken, wat bekend staat als MIMO (Multiple Input Multiple Output). Het is raadzaam om een alignment tool te gebruiken om de uitlijning zo nauwkeurig mogelijk te maken. Dit proces moet bij voorkeur worden uitgevoerd door twee personen met goede communicatie, zodat zowel de access point-zijde als de client-zijde nauwkeurig kan worden uitgericht. Hiermee bepaal je of je een betrouwbare Mikrotik Point-to-Point-verbinding kunt tot stand brengen. Het is van essentieel belang om te beseffen dat dit millimeterwerk is, zowel vanwege de zeer rechtlijnige radiogolven als vanwege de afstand die moet worden overbrugd.

  Zorg ervoor dat de Mikrotik Point to Point link volgens de wet is ingesteld 

  Het is absoluut van groot belang om een Point-to-Point-verbinding te plaatsen en te configureren in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Het niet naleven van deze voorschriften kan storingen veroorzaken bij anderen en in je eigen verbinding. Een krachtig access point kan zichzelf in de weg zitten als er te veel vermogen wordt gebruikt vanwege reflecties. Het signaal kan terugkaatsen en harmonische vervorming van het signaal veroorzaken. Het streven is naar een signaalsterkte tussen -50 en -70 dBm, wat als ideaal wordt beschouwd. Het is echter niet alleen het feitelijke uitgestraalde vermogen (ERP) waar je rekening mee moet houden. 

  Geef aandacht aan de DFS-instellingen

  Je moet ook aandacht besteden aan de instelling van DFS, wat staat voor Dynamic Frequency Selection. Deze techniek wordt automatisch geactiveerd bij Mikrotik-apparaten die op 5 GHz werken. DFS zorgt ervoor dat de Mikrotik Point to Point link geen radarsignalen stoort, zoals bijvoorbeeld weerradars, maritieme radars enz. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van de wifi-wetgeving en deze te respecteren om problemen te voorkomen. Dynamische frequentie selectie komt niet voor op 60GHz apparatuur. Echter, indien deze is uitgerust met een 5GHz back-up, is DFS uiteraard ingeschakeld op de 5 GHz wifi-radio.

  Configureren van een security profile

  MikroTik 802.11 point-to-point link

  De security profile is niets anders dan je draadloze beveiliging; hiermee authentiseren de cliënt zich aan het access point. Het beste kies je voor WPA2 PSK en AES CCM is de beste optie. Wat wil ik hierover kwijt: WPA2 staat voor Wifi Protected Access versie2 en is ontworpen om de draadloze beveiliging te verbeteren. AES CCM staat voor Advanced Encryption Standard. Het combineert een counter-modus (CCM) voor de versleuteling en een Cipher Block Chaining Message Authentication Code (CBC-MAC) voor de authenticatie. Deze combinatie van versleuteling en authenticatie zorgt voor een veilige en efficiënte manier om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Weet dat er al een betere optie is uitgerold WPA3, doch de oudere MikroTik toestellen kunnen hiermee niet aan de slag.  

  De te nemen stappen om een security profile aan te maken 

  1. Bij wireless, klik op het tabblad security profile.
  2. Kies een door jou herkenbare naam indien je met meerdere security profiles werkt.
  3. Vink WPA2 PSK aan, de unicast ciphers laat je ongemoeid.
  4. Voer een zeer sterk paswoord in, met maximum 63 karakters.
  5. Klik op Apply en OK klaar, de security profile is aangemaakt. 

  Weet wel dat het security profile nog geselecteerd moet worden bij de draadloze configuratie. Indien je dit niet doet, kan iedereen verbinding maken met de point to point link, met alle gevolgen van dien.

  Verbinden van de cliënt met het accespoint 

  MikroTik 802.11 point-to-point link

  Bij het configureren van het access point, moet je rekening houden met de keuze van de frequentie. Deze keuze hangt uiteraard af van de uitgevoerde site survey en welke frequenties nog beschikbaar zijn. Maar let op! De 2,4 GHz frequentie heeft slechts drie bruikbare kanalen, namelijk kanaal 1, 6 en 11, omdat deze kanalen niet overlappen met andere kanalen. In deze test maak ik gebruik van de 2,4 GHz wifi frequentie, maar het is verstandiger om te kiezen voor de 5 GHz frequentie, laat dit duidelijk zijn. Indien je meer wil weten over de wifi frequenties lees even de blogpost door die ik heb gemaakt.

  Het configureren van het accespoint (linkerzijde)

  1. Selecteer 'ap bridge' als de 'mode' en maak een keuze voor de frequentie op basis van je site survey. 
  2. De SSID is de netwerknaam die het access point zal uitzenden; kies hier een geschikte naam. 
  3. Zeer belangrijk is dat je de aangemaakte security profile selecteert.
  4. Vergeet niet rekening te houden met de landinstellingen om wettelijk in orde te zijn.

  Deze stappen zijn de meest essentiële om het access point actief te maken. Later zullen we echter nog enkele parameters aanpassen om de verbinding nog stabieler te maken. Lees verder om te ontdekken welke parameters dit zijn.

  Configuratie van de cliënt (rechterzijde)

  Wanneer je bij de client op 'scan' klikt en vervolgens op 'start', scant de wifi-client de omgeving af naar beschikbare netwerken. Het is dan een kwestie van het SSID te kiezen en tijdens het scannen op 'verbinden' te klikken. In de bovenstaande afbeelding rechts heb ik de belangrijkste parameters aan de rechterkant genummerd.

  1. Selecteer 'station bridge' onder 'mode'. Het komt soms voor dat deze keuze niet automatisch wordt geselecteerd.
  2. Vergeet niet je security profile te kiezen, anders wordt de wifi-verbinding niet tot stand gebracht. 
  3. Zorg ervoor dat je de landinstellingen correct instelt, anders kan het gebeuren dat de cliënt de SSID niet detecteert.

  Welke parameters zijn belangrijk bij het configureren van een 802.11 verbinding

  Nu je de basisvoorwaarden hebt doorgenomen, gaan we verder met de configuratie. Het is belangrijk om deze stap zorgvuldig te bekijken, aangezien hier belangrijke aspecten worden besproken. Hierdoor kun je nieuwe inzichten verwerven met betrekking tot de parameters die je kunt instellen. Mikrotik-apparaten bieden veel veelzijdigheid als het aankomt op Point to Point wifi-verbindingen. De aanvullende instellingen zijn bedoeld om je point-to-point verbinding verder te optimaliseren.

  Geef de afstand in van punt A naar punt B (1)

  Mikrotik Point to Point link

  (1) Een belangrijke parameter om in te stellen, is de afstand voor de 802.11 Point to Point verbinding. Het is essentieel om de efficiënte uitwisseling van frames tussen beide stations te waarborgen. Elk frame dat wordt verzonden door zowel het access point als de client wordt gecontroleerd om te verifiëren of het daadwerkelijk is ontvangen door het ontvangende station. Hiervoor wordt een bepaalde tijdsperiode gereserveerd. Echter, bij een Point-to-Point verbinding die zich over meerdere kilometers uitstrekt, kan het gebeuren dat deze gereserveerde tijdslimiet wordt overschreden. Dit resulteert in het verzendende apparaat dat geen bevestiging ontvangt. Als gevolg hiervan wordt het frame meerdere malen opnieuw verzonden.

  De hoeveelheid opnieuw verzenden van niet bevestigde frames instellen

  Na 7 herhaalde pogingen stopt het verzendende station met het opnieuw verzenden van dat frame, dit leidt tot pakketverlies. Om dit te voorkomen, moet de tijdsperiode worden verlengd, zodat de bevestiging alsnog kan worden ontvangen. Dit kan worden gedaan door de afstand aan beide zijden in te voeren. Het is belangrijk op te merken dat deze instellingen niet overal hetzelfde zijn. Dit betekent dat de configuratie van het IEEE 802.11-protocol anders verloopt dan die van NV2. Lees zeker verder en ontdek hoe je de MikroTik 802.11 Point-to-Point link kunt finetunen.

  Wat betekend de Hw. Retries (2)

  (2) Deze parameter bepaalt hoe vaak een frame opnieuw mag worden verzonden voordat het wordt verwijderd. In dit geval kan een frame tot 7 keer opnieuw worden verzonden als het niet wordt bevestigd. Na deze limiet van 7 herzendingen wordt het frame verwijderd. Het is duidelijk dat een lager aantal herzendingen leidt tot een betere gegevensoverdracht snelheid op de wifi-verbinding. Dit is een parameter die zeker in de gaten moet worden gehouden. Maar wat is nu aanvaardbaar of niet? Lees zeker verder

  Wat zijn goede waarden betreft het ontvangen signaal

  Mikrotik Point to Point verbinding

  Hier zie je het signaal van deze Mikrotik Point-to-Point-verbinding. Dit is een test lab dat is opgezet met twee mAP 2nD-apparaten. Omdat deze apparaten omnidirectional antennes hebben, zijn de signaalwaarden niet zo indrukwekkend. Een signaalsterkte tussen -50 en -75 wordt als zeer goed beschouwd. Maar deze signalen alleen bepalen niet of er een goede verbinding is of niet. Er zijn nog andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden, en deze zullen verder worden besproken in deze blogpost.

  Wat is de Noise Floor

  Mikrotik wifi verbinding

  De Noise Floor is het totaal van alle storingen die het access point of de client ontvangt. Deze storingen kunnen afkomstig zijn van andere wifi-apparaten in de buurt, maar kunnen ook atmosferische storingen van diverse oorsprongen omvatten. De waarde van de Noise Floor moet aanzienlijk lager zijn dan het ontvangen signaal van het access point of de client. Op de bovenstaande screenshot zie je onder nummer 1 de waarde van -102, wat als een lage waarde wordt beschouwd. Echter, het succes van de Point-to-Point-verbinding is afhankelijk van de Signal-to-Noise-ratio (SNR), die zo hoog mogelijk moet zijn. Dit wordt verder hieronder besproken. Als je meer wilt weten over de noise floor, raad ik aan om de video te bekijken die ik heb gemaakt.

  Signal to noise (1)

  Mikrotik signal to noise

  De waarde van de Signal-to-Noise-ratio (SNR) (1) moet zo hoog mogelijk zijn. De Signal-to-Noise-ratio is het verschil tussen de noise floor en het signaal van zowel het access point als de client. Een waarde van minder dan -10 dB wordt als onaanvaardbaar beschouwd. Een waarde tussen -20 dB en -25 dB wordt als aanvaardbaar beschouwd, en een waarde tussen -30 dB en -40 dB wordt als uitstekend beschouwd. Alles boven -40 dB is een zegen voor deze wifi-verbinding. Deze waarden zijn van groot belang voor deze Mikrotik Point-to-Point-verbinding. 

  Signal to Noise Ratio (SNR) nog meer verduidelijkt

  Wifi verbinding

  De Signal-to-Noise Ratio (SNR) is het verschil tussen het ontvangen signaal en de noise floor, aangegeven met de blauwe accolade. Hoe groter het aantal dBm tussen deze waarden, hoe beter dit is voor de Point-to-Point-verbinding. Met andere woorden, de SNR wordt berekend als de waarde van het ontvangen signaal minus de waarde van de noise floor. Hoe groter deze uitkomst is, hoe beter de kwaliteit van deze wifi-verbinding. Als je meer wilt weten over de noise floor, kun je mijn video bekijken.

  Wat zijn slechte en goede SNR-waarden 

  SNR kleiner dan -10 dB Is niet aanvaardbaar
  SNR beginnend vanaf -10 tot -14 dB Zeer zwakke SNR
  SNR beginnend vanaf -15 tot -24 dB Zwakke SNR
  SNR beginnend vanaf -25 tot -39 dB Goede SNR
  SNR beginnend vanaf -40 en hoger Zeer goede SNR

  Wat is Tx/Rx CCQ wat staat voor Cliënt Connection Quality (2)

  Op de bovenstaande screenshot zie je ook 'Tx/Rx CCQ' staan. Dit is het percentage van de theoretische TX/RX-snelheid. De CCQ-waarde wordt berekend door de CPE en is gebaseerd op de volgende waarden: de theoretische tijd die nodig is om een frame te verzenden (Tmin) zonder herhaalpogingen, gedeeld door de werkelijk benodigde tijd (Treal). Hier is een voorbeeld: Stel dat wordt aangenomen dat een frame kan worden verzonden en bevestigd binnen een tijdsbestek van 100 ms, wat 'Tmin' wordt genoemd. In de praktijk blijkt echter dat het frame er 200 ms over doet, wat de 'Treal'-waarde is. Dit resulteert in het voorbeeld in een CCQ van 50%.

  Tx/Rx Hw. Frames Versus Tx/Rx Frames

  Mikrotik Point to Point verbinding

  Wanneer je naar 'registration' gaat en dubbelklikt op de verbinding, zie je bij 'statistics' een scherm zoals hierboven. Wat kun je hier nu zien bij 'Tx/Rx Hw. frames' en 'Tx/Rx frames'? De 'Tx/Rx Hw Frames' vertegenwoordigen het aantal verzonden frames door dit toestel. De 'Tx/Rx Frames' zijn de frames die dit toestel heeft ontvangen en heeft bevestigd. Zoals je weet, wordt bij elk verzonden frame een controle uitgevoerd om te verifiëren of het daadwerkelijk is ontvangen door het ontvangende station, dit gebeurt met een 'acknowledge'. Op deze manier weet de verzender dat het frame succesvol is aangekomen. Door deze twee waarden met elkaar te vergelijken, kun je de kwaliteit van de verbinding beoordelen. De waarden van 'Tx/Rx Hw Frames' zouden zo dicht mogelijk bij de waarden van 'Tx/Rx Frames' moeten liggen. Dit duidt op een goede kwaliteit. Probeer het verschil tussen deze waarden lager dan 10% te houden.

  Het aanpassen van de TX-power voorkomt een te hoog signaal

  Mikrotik Point to Point link

  Indien het signaal te krachtig binnenkomt bij de ontvanger, kun je de TX-power aanpassen. De bovenstaande screenshot laat zien hoe je dit kunt doen. Bij TX-power kun je het uitzendvermogen aanpassen door deze op 'all rates fixed' in te stellen. Vervolgens moet je bij TX-power een cijfer invoeren, zoals hier getoond. Uiteraard moet dit zowel op het accespoint en op de cliënt worden ingesteld.


  Stel de data rate manueel in om bandwidth flapping te voorkomen

  Wanneer een MikroTik Point-to-Point verbinding is opgezet, kan het voorkomen dat de verbinding niet stabiel is. Dit gebeurt omdat de gegevensoverdracht in eerste instantie heel hoog is en vervolgens terugvalt naar een lagere snelheid. Dit heeft een nadelig effect op de stabiliteit van de wifi-verbinding en moet worden aangepakt. Dit kun je doen door af te stemmen op de 'basics' en de 'supported data rates'. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schommelingen tot een minimum worden beperkt. Op deze manier kun je de MikroTik Point-to-Point verbinding finetunen. Het resultaat hiervan is dat een stabielere verbinding tot stand wordt gebracht. Maar waarom fluctueert de link eigenlijk? Dat wil ik nader verduidelijken.

  Wat is de reden dat een point to point verbinding gaat fluctueren

  Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, starten zowel het station als het toegangspunt met het onderzoeken van de snelheid. Ze communiceren met elkaar en proberen de maximale snelheid te bereiken. Als de maximale snelheid is bereikt (en soms zelfs overschreden), kan het nodig zijn om de snelheid terug te schroeven om een stabiele verbinding te behouden. Echter, op een later moment zullen beide apparaten opnieuw proberen te kijken of ze een hogere snelheid kunnen behalen, en dit herhaalt zich keer op keer. Dit voortdurende schommelen kan ook de kwaliteit van de verbinding fel en negatief beïnvloeden, daarom is het belangrijk om dit te reguleren. Dit kan worden gedaan door de maximale data rate handmatig in te stellen. Een gouden tip: gebruik zo weinig mogelijk automatische instellingen.

  Wat betekent Basic en Supported data rate  

  In draadloze netwerken communiceren apparaten doorgaans op meerdere snelheden, en de keuze van de data rate hangt af van factoren zoals signaalsterkte, afstand tussen apparaten en het niveau van interferentie in de omgeving. De basic en supported data rates spelen een cruciale rol bij het waarborgen van betrouwbare en efficiënte communicatie binnen het draadloze netwerk. Het kan nodig zijn om deze instellingen aan te passen om de prestaties van het netwerk te optimaliseren, vooral in scenario's zoals point-tot-point verbindingen waar stabiliteit cruciaal is. Zie deze tabel

  De basic en supported data rate nader bekeken

  Basic data rates (basisgegevens snelheid)

  De basic data rates verwijst naar de laagste gegevenssnelheden waarmee in dit geval de MikroTik toestellen kunnen communiceren. Bij wifi worden meerdere gegevenssnelheden ondersteund, maar er is één snelheid die als basis wordt beschouwd. Dit is de laagste snelheid die zowel het accespoint als cliënt moeten kunnen ondersteunen om effectief met elkaar te kunnen communiceren. Als de omstandigheden voor de draadloze communicatie verslechterd, kunnen deze toestellen terugschakelen naar deze basic data rate.

  Supported data rates (ondersteunende gegevens snelheid)

  Deze term verwijst naar alle gegevenssnelheden die de MikroTik toestellen ondersteunen. Wifi toestellen zoals gebruikt bij een point to point link kunnen verschillende gegevenssnelheden ondersteunen op basis van de gebruikte wifi standaard. Bijvoorbeeld 802.11-ac, 802.11ax, 802.11-n enz. Het is dan ook van cruciaal belang om toestellen van hetzelfde merk te kiezen. Weet ook dat de snelheid van een point to point verbinding wordt bepaald door het zwakste accespoint of cliënt.


  Data rates aanpassen voor de protocollen 802.11 a, -b of -g 

  Op de draadloze MikroTik apparaten kun je de data rates aanpassen via twee specifieke menu's. Welk menu je moet gebruiken, hangt af van het 802.11-protocol. Als je een point-to-point link hebt op 802.11a, -b of -g, ga dan naar het bovenstaande menu. Voor de high throughput zoals het 802.11-protocol n/ac zie de bovenstaande screenshot. Om de snelheid te bepalen moet je weten hoeveel chains de Mikrotik apparaten hebben, dit is zeer verschillend van toestel tot toestel. Eens je dit weet kan je gebruik maken van de MCSindex tabel. Om de snelheid te bepalen. Het is zeer belangrijk dat je hier aandacht aan geeft. Ik ga dit dieper en duidelijk uitleggen.

  Wat is data rate flapping die een point to point link onstabiel maakt 

  Data rate flapping verwijst naar een situatie waarin de gegevenssnelheid van een point to point verbinding voortdurend fluctueert. In andere woorden verandert de datasnelheid voortdurend. Dit is vervolgens zeer nadelig voor de point to point link en moet te allen tijde worden vermeden, want dit maakt het draadloos netwerk traag en onbetrouwbaar. Het goede nieuws is dat data rate flapping onder handen kan genomen worden. Data rate flapping kan verminderd worden door aanpassingen in te stellen op zowel het accespoint als de cliënt. Hoe je dit moet doen ga ik zo duidelijk mogelijk tonen.

  Hoe kan je de data rates zelf manipuleren en waar zie je de chains

  Bekijk de onderstaande video en kijk hoe je data-rate flapping kan voorkomen op je MikroTik 802.11 point to point link.  

  Data rate flapping voorkomen

  MikroTik 802.11 point-to-point link

  Als voorbeeld neem ik een dual-chain access point zoals de MikroTik SXT. Dit access point kan een maximale snelheid van MCS 15 behalen, maar je vraagt je waarschijnlijk af wat deze MCS-index betekent. Allereerst wil ik je aanmoedigen om de MCS-index site te bekijken, zodat alles duidelijk wordt. Binnenkort plaats ik een video waarin ik dit zeer duidelijk zal uitleggen.

  Waar staat CSMA/CA voor en wat heeft dit protocol als functie

  CSMA/CA staat voor Carier Sense Multiple Acces/Collision Avoidance. Maar wat is dat eigenlijk? Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt in draadloze netwerken om het delen van een communicatiemedium te beheren en botsingen tussen gegevenspakketten te voorkomen. Het wordt met name gebruikt in netwerken die de IEEE 802.11 standaard hanteren, zoals Wi-Fi-netwerken. Opgelet! Deze techniek wordt niet toegepast in het MikroTik NV2 en andere draadloze protocollen die op de MikroTik toestellen beschikbaar is. Die hebben andere technieken ingebouwd om data botsingen te voorkomen. 

  CSMA/CA hoe werkt dat nu precies?

  1. Carrier Sense: SXT1 luistert naar het draadloze kanaal om te controleren of het vrij is. Als het kanaal vrij is, stuurt SXT1 een RTS-frame (Request to Send) om aan te geven dat het van plan is gegevens te verzenden.
  2. Clear To Send: SXT2 en SXT3 ontvangen het RTS-frame van SXT1 en antwoorden met een CTS-frame (Clear To Send). Dit CTS-frame geeft aan dat het draadloze kanaal beschikbaar is en dat SXT1 zonder botsingen kan beginnen met het verzenden van gegevens.
  3. Multiple Access: Aangezien er meerdere apparaten (SXT2 en SXT3) hetzelfde communicatiekanaal delen, is er een timingmechanisme ingebouwd. Het RTS- en CTS-frame uitwisselingsproces helpt bij het synchroniseren van de zenders en ontvangers, waardoor conflicten worden voorkomen.
  4. Collision Avoidance: CSMA/CA legt de nadruk op het voorkomen van botsingen in plaats van het detecteren ervan, zoals bij CSMA/CD in bekabelde netwerken. Door gebruik te maken van RTS- en CTS-frames en een zorgvuldig getimed proces wordt de kans op botsingen geminimaliseerd.

  Kortom, de CSMA/CA-procedure zorgt ervoor dat de draadloze communicatie tussen de MikroTik SXT-apparaten efficiënt verloopt door ervoor te zorgen dat ze het draadloze medium op een gecoördineerde en gecontroleerde manier gebruiken. De vraag is nu, waar stel je dit in.

  Ga hiervoor naar de wireless tab en bij advanced stel de Hw. protection mode in op RTS/CTS. Opgelet dit moet op alle toestellen worden ingezet, anders werkt het niet. Dit is uiteraard vanzelfsprekend daar alle betrokken toestellen moeten communiceren met elkaar. 

  Wat is adaptive noise immunity en hoe stel je deze in

  Indien je een point-to-point verbinding wilt realiseren in een omgeving waar veel storingen aanwezig zijn, kan je gebruikmaken van de adaptive noise immunity-instelling. Op het access point moet je deze instellen als AP en client mode, en de client moet je instellen met client mode. Denk er echter aan dat de CPU meer belast wordt, omdat adaptive noise immunity zowel het access point als de client de wifi-radio's kalibreert om de storingen tot het minimum te herleiden. Uiteraard wordt het niet aanbevolen om dit te gebruiken bij MikroTik toestellen met een zwakke CPU. Anders kan het accespoint of de cliënt vastlopen met alle gevolgen van dien.

  Pas indien nodig het uitgestraald vermogen aan

  Een te sterk signaal kan ervoor zorgen dat de Point-to-Point-verbinding minder goed presteert. Dit gebeurt omdat een te sterk signaal vervormd binnenkomt bij het ontvangende station. Je kunt dit vergelijken met iemand die in je oor schreeuwt, en dit moet te allen tijde worden vermeden. In het ergste geval kan een te sterk signaal de wifi-radios beschadigen, en dat wil je voorkomen. Een te sterk signaal kan ook leiden tot herhaalde verzending van pakketten. Dit kan resulteren in een zeer slechte gegevensoverdracht en packet loss. Pas het uitgestraalde vermogen aan door aan beide zijden de TX-power naar een lagere waarde te verminderen. Aanvaardbare waarden beginnen meestal rond -55 dBm tot -75 dBm. Als het signaal sterker is, bijvoorbeeld -45 dBm, moet je de TX-power verminderen om de over modulatie te verhelpen.

  Blijf op de hoogte van mijn nieuwe tutorials

  YouTube

  Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.