Deel dit onderwerp alstublieft!

Wifi point to point verbinding plaatsen

Wifi point to point verbinding plaatsen wat zijn de knelpunten

Een wifi point to point verbinding plaatsen lijkt eenvoudig. Doch je moet bepaalde belangrijke factoren weten om deze tot een succes te maken. Eerst en vooral is een wifi point to point verbinding, een wifi verbinding tussen twee locaties. Dit noemt men ook wel een wifi straalverbinding of een point to point straal verbinding. Een wifi point to point verbinding zorgt ervoor dat twee punten bijvoorbeeld gebouwen via richtantennes eenzelfde netwerk kunnen delen met elkaar.
De straalverbinding apparatuur wordt vervolgens radio naar ethernet genoemd. En bestaat meestal uit twee of meerdere richtantennes die met elkaar verbinden.

Wat zijn de vereisten voor een succesvolle point to point verbinding

Wifi point to point verbinding

De zendinfrastructuur moet zo hoog mogelijk op een gebouw of mast staan. Daardoor word er een optimale communicatie mogelijk gemaakt tussen de twee locaties.
Doch een point to point verbinding heeft door zijn hoge frequentie ook zijn beperkingen. Deze hoge frequenties kunnen nauwelijks door obstakels heen. Dit is een groot probleem bij het realiseren van een point to point link. Welke de obstakels zijn voor point to point verbindingen en wifi verbindingen kan je hier nalezen.
Ik overloop met je welke de belangrijke factoren zijn die een wifi point to point link nodig heeft. Dit zal het verschil maken tussen een stabiele en een onstabiele verbinding.

Bij een wifi point to point verbinding is vrij zicht tussen beide stations noodzakelijk

Wifi point to point verbinding

De wifi straalverbinding mag niet belemmerd worden door obstakels. Beide stations moeten als het ware naar elkaar kunnen kijken. Dit wordt in vaktermen een "LoS" genaamd wat Line Off Sight betekend. Indien de stations elkaar niet kunnen zien gaat er veel signaal verloren. Dit resulteert in een onstabiele verbinding met hoge latentie waarden en packet loss. In het slechtste geval gaan obstakels zoals bomen, gebouwen en dergelijke meer ervoor zorgen dat er geen verbinding mogelijk is.

Obstakels tussen punt A en B beïnvloed de stabiliteit van de wifi verbinding

De wifi frequenties zijn te rechtlijnig om over en door obstakels heen te gaan. Sommige obstakels slorpen het wifi signaal op zodat het wifi signaal niet tot bij het ander station kan komen. Dit kan een grote hinderpaal zijn om een point to point verbinding tot stand te brengen. Je kan op mijn YouTube kanaal kijken naar een configuratie van een point to point link met twee Mikrotik SXT SXTsq 5 ac. Dit om je een idee te geven waarop je moet gaan letten. 

Het effect van buiging wordt kleiner bij hogere frequenties wat het signaal negatief beïnvloed 

Als er een obstakel tussen beide stations zit, kan er toch enig signaal door komen mits het effect van buiging (breking). Bij een lage frequentie zoals bij een radio, werkt dit zeer goed daar het signaal zich om de hoek van het object heen buigt. Doch naarmate de frequentie hoger word, word het effect van buiging minder. Dit resulteert dat bij hoge wifi frequenties zoals de 2.4 GHz. en de 5 GHz. minder signaal bij het station aankomt. Dit is de reden dat beide stations hoog moeten worden geplaatst zonder obstakels. Maar dat is nog niet alles, de antennes moeten ook vrij geplaatst worden.

Beide antennes moeten vrij staan wil je een goede point to point verbinding realiseren

Wanneer er objecten dicht in de buurt van de zichtlijn het signaal absorberen, wordt het eindsignaal ook minder. De zichtlijn is op de onderstaande afbeelding aangeduid met zwarte lijn met pijlen. Het blauwe gedeelte die je op de onderstaande afbeelding ziet noemt men de fresnell zone. Ook een zeer belangrijke factor bij een point to point verbinding.

Fresnelzone


Wat is een fresnelzone in een point-to-point wifi link situatie?

Een fresnelzone is een elektromagnetisch fenomeen dat ontstaat bij radiogolven. Dit wordt veroorzaakt doordat het signaal tussen zender en ontvanger min of meer een ovale ruimte benut. De grote van die ovale ruimte is afhankelijk van de afstand van de draadloze wifi straalverbinding en van de gebruikte frequentie. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de fresnelzone is. Dit wil zeggen dat de 5 GHz. een kleinere ovale ruimte benut dan de 2.4 GHz. Daarnaast volstaat het niet het station precies in het zicht te zetten van het tegen station. Een groot deel van het signaal wordt alsnog opgeslorpt door obstakels in de buurt. Kortom, wil je een goede performance van je point to point straalverbinding bekomen dan moeten beide antennes volledig vrij van obstakels staan. Deze vereisten moeten bij het installeren worden gerespecteerd. Anders zal je point to point link een teleurstelling worden en dit wil ik je besparen.

Illustratie van een goede en slechte fresnellzone situatie

goede fresnelzone

Dit is een voorbeeld van een excellente LoS en fresnel zone voor een perfecte wifi point to point verbinding. Maar in de praktijk is het soms moeilijk te bewerkstelligen. Gebouwen, bomen en andere obstakels kunnen roet in het eten gooien. Daarom is het nuttig om de wifi infrastructuur zo hoog mogelijk te plaatsen. 

slechte fresnelzone

Een voorbeeld van een slechte LoS en fresnelzone zie je op de bovenstaande afbeelding. Er is geen vrij zicht tussen beide stations en er is zeker geen sprake van een vrije fresnelzone. Doch kan er misschien nog wat signaal doorkomen. Doch reken in dit geval niet op een stabiele point to point link. Waar moet je nog aan denken.
Hou rekening als er bomen de link doorkruisen dat deze bomen hoger worden met de jaren. Dan kan het zijn dat de link vertraagd of zelfs mettertijd wegvalt.
Nog een belangrijk gegeven bij een wifi point to point verbinding is dat bomen die nat zijn van de regen het wifi signaal meer gaan absorberen.

Een point to point verbinding of straalverbinding moet stabiel worden gemonteerd

Monteer de wifi infrastructuur zo stabiel mogelijk op een mast of op een gebouw. Antennes die door de wind gaan zwiepen moet ten alle tijde worden vermeden.
Richtantennes hebben namelijk een kleine stralingshoek. Bij zwiepen van de mast of buis kunnen de signalen buiten het bereik van de antennes gaan komen.
Je wilt zeker niet dat je verbinding daardoor instabiel wordt of uitvalt. Tegenwoordig heb je ook point to point verbindingen op 60 GHz. Deze radiogolven hebben een golflengte van ongeveer 5mm. Deze 60 GHz. linken verdragen geen zwiepende buizen of losstaande masten. Het kleinste obstakel is teveel bij de 60 GHz. Een uiteenzetting over deze 60 GHz antennes van Mikrotik kan je hier zien.

Uitrichten van de wifi antennes moet met geduld en precies uitgevoerd worden

In de eerste plaats is het uitrichten een echt geduldwerk en gebeurd best met twee personen. Neem je tijd bij het uitrichten van beide wifi antennes want dit is noodzakelijk. Dit gaat bepalen of de data doorvoer stabiel en snel zal gebeuren of niet. Richt de antenne zowel horizontaal als verticaal uit, vele antennes hebben mimo-techniek en zijn voorzien met twee antennes. Eén verticale en één horizontale uitgerichte antenne. Hou daar zeker rekening mee.

wifi straalverbinding

Hou rekening bij een wifi lange afstand link met de ack-timing configuratie

Ack-timing op beide stations zijn van cruciaal belang voor een goede draadloos point-to-point verbinding. Dit bepaald de stabiliteit en beperkt de packet loss zodat een goede performance wordt behaalt. Ack-timing wordt ingesteld naargelang de afstand van de wifi verbinding. Zorg ervoor dat de werkelijk afstand wordt ingegeven zodat beide stations de vertraging kunnen gaan berekenen. Ack-timing moeten op beide stations gelijk staan. Maar wat is ack-timing precies.

Zorg ervoor dat de firmware van de wifi infrastructuur aan beide zeiden gelijk zijn.

Als de wifi apparatuur dezelfde firmware draaien is dat in het voordeel van de wifi straalverbinding. Daar de techniek bij verschillende firmware kan verschillen van elkaar. Controleer regelmatig op vernieuwde of bijgewerkte firmware en dat de wifi apparatuur steeds over de laatste nieuwe firmware beschikt.

Respecteer de opgelegde wettelijke normen

Je mag best een antenne aanschaffen met een grote antennewinst, maar gebruik het maximum toegelaten zendvermogen van de antenne volgens de wet.
Waarom zo'n antenne aanschaffen als ik toch maximum 1 watt ERP. mag gebruiken bij 5 GHz.? Omdat een grotere antenne betere ontvangst heeft en dus meer signaal opvangt. Meer weten over de wifi wetgeving? Een volledige uiteenzetting kan je hier lezenDe 1 watt Eirp is voldoende om de afstand te bereiken omdat de antennes als het ware beter hoort. Op voorwaarde dat de wifi antennes aan beide zijden gelijk zijn, anders werkt het uiteraard niet. Ter illustratie:
Een zeilboot met grotere zeilen vangt meer wind op, bijgevolg zal de zeilboot vlugger gaan varen. De wind bij deze illustratie is het radiosignaal. 
Een zeilboot met een kleiner zeil zal deze snelheid niet halen, dit omdat de boot met de kleinere zeilen de windcapaciteit van het grote zeilschip niet kan opvangen.
Ik hoop dat deze illustratie erbij toedraagt dat je het principe begrijpt grotere antennes te gebruiken maar toch de wettelijke normen in acht te nemen. 

wifi straalverbinding
draadloze point to point verbindin
Voorbeeld van een slechte fresnelzone en line of sight, er is geen vrij zicht tussen het accesspoint en de client, en zeker geen fresnel zone.
draadloos point to point verbinding
draadloze point to point verbinding
Een straalverbinding is een radioverbinding tussen twee zendmasten waartussen data wordt verstuurd (ook wel ethernet over radio genoemd). De twee zendmasten staan bovenop een gebouw of mast zodat er optimale communicatie mogelijk is tussen de twee locaties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.