Deel dit onderwerp alstublieft!

Mikrotik Bandwidth server

Waar gaat dit artikel over

Mikrotik Bandwidth server uiteenzetting

De Mikrotik router heeft zeer bruikbare tools ingebouwd gekregen. Een ervan is de Mikrotik bandwidth server. Deze tool stelt je in staat om de data snelheid te meten tussen twee Mikrotik routers. Op deze manier kan je fouten opsporen en oplossen. De Mikrotik Tool Bandwidth server kan zowel bekabelde of draadloze verbindingen meten. Je meet simpelweg de bandbreedte van punt A naar B. Dit is een zeer grote aanwinst als netwerk beheerder. Maar hoe gebruik je deze Mikrotik bandwidth server het best. Laat me dat even toelichten. 

Hoe je de Mikrotik tool bandwidth server niet moet gebruiken

De bandwidth server is een grote belasting voor de CPU van je Mikrotik router. En dit kan soms leiden naar een verkeerd beeld van de data doorvoer. Dit moet zeker voorkomen worden. In de eerste plaats laat ik een slecht voorbeeld zien bij het afnemen van de bandbreedte test. Dit zie je op de onderstaande afbeelding.
Aangezien de Mikrotik SXT's zelf moeten zorgen voor het aanmaken van de data doorvoer wordt hiermee de CPU zwaar belast. Op deze manier krijg je verkeerde meet resultaten.

Mikrotik tool bandwidth server

In dit slechte voorbeeld gebruik ik de Mikrotik bandwidth server op de Mikrotik SXT die de verbinding tot stand brengt. Dit mag je zeker niet doen omdat je foute waarden gaat zien. Dit komt omdat de CPU teveel wordt belast en de data doorvoer minder wordt. Hoe meet je het best de bandbreedte met de bandwidth server.

Dit is de enige juiste manier om de bandwidth test juist uit te voeren

De juiste manier om de Mikrotik bandwidth server te gebruiken is de tool niet te draaien op de te meten toestellen. Je moet de door de bandwidth server aangemaakte data doorvoer als het ware door de te meten toestellen sturen. Dit betekend dat je strikt genomen nog twee Mikrotik routers moet hebben om de juiste meting te verrichten. Doch het is niet voor iedereen haalbaar om extra Mikrotik routers aan te kopen. Ben je je van zin om een Mikrotik router aan te kopen? Zorg er dan voor dat de CPU zwaar genoeg is. Meer weten vooraleer je een Mikrotik router koopt lees deze uiteenzetting.                         

Mikrotik tool bandwidth server

Op de bovenstaande afbeelding zie je dat ik gezorgd heb voor extra Mikrotik routers. Dit is één van de oudere Mikrotik routers die zeer bruikbaar zijn om de bandbreedte te gaan meten. In dit geval zorg ik ervoor dat de te meten toestellen niet worden belast met het aanmaken van de data doorvoer. Maar laat ik nog wat dieper graven.

Mikrotik bandwidth test en de CPU belasting

Vanaf RouterOS-versie 6.44 beta39 gebruikt de Mikrotik bandwidth test maar één CPU kern. Dit wil zeggen als ik hier de Mikrotik RB1100AHx4 gebruik er maar één kern gaat worden aangesproken van de 4 kernen. Deze router heeft een quadcore CPU waarvan er één core gebruikt wordt door de bandwidth test. In dit geval heb ik ruim voldoende. Ik heb reeds wifi linktesten uitgevoerd met Mikrotik toestellen. Een ervan kan je hier bekijken. De linktesten die ik in de toekomst ga uitvoeren zullen nog beter gedocumenteerd worden. Op deze manier kan ik meer specifiekere waarden mededelen. 

Wat betekend TX en RX

Als je een Mikrotik bandwidth test gaat uitvoeren vraag je je misschien af wat TX en RX betekend. Op deze tekening hierboven licht ik dit toe vanaf de eerste SXT (bridge). De bridge zend de data doorvoer naar de tweede SXT (station bridge) in dit geval word dit TX genaamd. De T staat voor transmit. Indien de station bridge nu uitzend naar de bridge ontvangt de bridge de data. Dit wordt RX genaamd. De R betekend receive. Weet dat een wifi link niet in full duplex gebeurd. Dit wil zeggen dat de SXT's in dit geval niet tegelijkertijd kan ontvangen en zenden. Het zenden en ontvangen gebeurd om beurt. Vergelijk het met een portable een walkietalkie dus.
Het om beurt zenden en ontvangen noemt men half duplex.

Bandwidth test uitvoeren met TCP of UDP

Hier wil ik je veel theorie besparen omdat Mikrotik van mening is dat de UDP bandwidth test meer betrouwbaarder is. Maar ik wil je dit meegeven. Als u het UDP-protocol gebruikt, telt de bandwidth test de  IP-header + UDP-header + UDP-gegevens. Als u TCP gebruikt, telt de Mikrotik bandwidth test alleen de TCP-gegevens (TCP-header en IP-header zijn niet inbegrepen). Maar dit is misschien te technisch om hier dieper op in te gaan. Ik heb wel ondervonden dat een bandwidth test uitvoeren met het TCP protocol meer CPU load geeft. Dit is wel te begrijpen omdat TCP voor ieder pakket een bemesting vraagt of het pakket goed is toegekomen.

Waar moet je aan denken bij een in bedrijf zijnde netwerk

Indien je een bandbreedte test uitvoert op een netwerk denk eraan dat je de bandbreedte op het netwerk fel beïnvloed. Dit omdat je de bandbreedte volledig gaat dichtknijpen. Het is daarom niet aangewezen om veel bandbreedte tests uit te voeren op een in bedrijf zijnde netwerk. 

Cyber attack

Mikrotik tool bandwidth server en cyber aanvallen

Het is zeer aangewezen dat je de Mikrotik bandwidth server uitschakelt indien je deze niet nodig hebt. Kwaadwilligen die weten dat de Mikrotik router over deze tool beschikt kunnen via de bandwidth server een aanval uitvoeren op je netwerk. Om dit te vermijden schakel je best de tool uit. Dit om aanvallen op je netwerk te voorkomen. Hieronder kan je zien hoe je de bandwidth server uitschakelt. Hoe je de Mikrotik kan beveiligen zie je hier in deze blogpost

Bandwidth test
Mikrotik tool bandwidth server

Blijf op de hoogte van nieuwe video tutorials

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.