mikrotik queues

Mikrotik Queues beheer de bandbreedte op je netwerk en stel prioriteiten in

mikrotik queues

Wat doet mikrotik queues eigenlijk in je netwerk. 

mikrotik queues is traffic shaping en is een systeem dat de snelheid van het data verkeer kan regelen in een netwerk door middel van QoS

Traffic Shaping, ook wel pakket shaping, QoS of bandbreedtebeheer genoemd, is de manipulatie en prioritering van netwerkverkeer.
 om de impact van zware gebruikers of machines op andere gebruikers te verminderen.

Traffic shaping of snelheidsbeperking wordt uitgevoerd om het efficiënte gebruik van de bandbreedte te optimaliseren  
In het bijzonder wordt traffic shaping  van verkeer bereikt door de stroom van bepaalde pakketten te vertragen en de stroom van andere voorkeursstromen met vooraf bepaalde reeksen beperkingen prioriteit te geven.

 De voordelen van traffic shaping omvatten de prioriteitstelling van kritieke informatie over niet-kritiek verkeer. Dit wordt soms even zoeken vooraleer je netwerk op punt staat.
Ik toon je enige voorbeelden hoe je mikrotik queues kunt instellen.

Wat ga je hier allemaal leren over queues

1- Traffic-shaping met simple queues per IP-range

Er wordt een simple queueu aangemaakt met één totale snelheid van 60 Mbit. download en 20 Mbit upload.
Deze zal de totale IP-range afhandelen, zodoende hoe meer cliënts ingelogd zijn hoe minder bandbreedte de cliënts zullen krijgen omdat de totale snelheid zal gedeeld worden per aantal cliënts.

2- Traffic-shaping met simple queue met 10 cliënts 

Er wordt een simple queue aangemaakt de parent queue genaamd met een totale bandbreedte van 20 Mbit download en 5 Mbit upload.
Per cliënt zal een snelheid ingesteld worden van 2 Mbit download en 500k upload.
Deze queue noemt men de child queue.
In dit voorbeeld krijgen de cliënts elk 2Mbit down en 500k upload.
Je leert ook om één cliënt een hogere prioriteit te geven.   

3- Volledig bandbreedte beheer

Deze manier van traffic shaping is vrij ingewikkeld maar is meer efficiënter dan de reeds geziene traffic shaping. Laat je niet afschrikken want ik heb deze tutorial stap voor stap geïllustreerd met screenshots.
Als je aan deze configuratie begint maak dat je op een rustige plaats zit waar je niet wordt gestoord, een fout wordt hier vlug gemaakt in deze configuratie.
Er wordt ook gebruik gemaakt van een parent queue en child queues.
Maar de pcq (per client queue) gaat anders werken.
Succes en veel leer genot.  

Eerst moet Fasttrack worden verwijderd anders werken de queues instellingen niet 

mikrotik queues

1- Klik in het hoofd venster op "IP".
2- Vervolgens klik je op "firewall.

mikrotik queues

1- Nadien selecteer je "fasttrack forward" aan en klik op het rode streepje om die te verwijderen.

mikrotik queues

1- Klik op "system".
2- Vervolgens op reboot.
Met deze reboot verwijder je alle fasttrack elementen uit de firewall.

1- Configuratie van de mikrotik queues per IP-range met simple queues.

Deze mikrotik queues configuratie zorgt ervoor dat de snelheid van de volledige IP_range wordt geshaped door 1 queues instelling.
Namelijk 20 Mbit upload en 60 Mbit download.

Als er één computer zal aangesloten worden gaat deze kunnen gebruik maken van de volledige snelheid ingesteld in deze ene queue.
Komt er nog een computer bij zal deze de snelheid ingegeven in de queues halveren naar 10 Mbit upload en 30 Mbit download, en zo verder.

Het aanmaken van de parent queue

mikrotik queues

1- Klik in het hoofdvenster op "queues".
2- Klik vervolgens op het tabblad "Simple queues".
3- Vervolgens klik op het blauwe kruisje.

mikrotik queues

1- Bij "name" geef de queue de naam "alle bandbreedte".
2- Vervolgens als "target" vul de IP-range van je netwerk in.
3- Maximum upload limit geef ik als voorbeeld 60Mbit in.
4- Verder geef als download limit 20Mbit in.
5- Klik nu op het tabblad "advanced".

mikrotik queues

1- Bij "queue type" selecteer je "pcq upload default".
2- Vervolgens selecteer je "pcq download default".
3- Klik op "ok".

mikrotik queues

2- mikrotik queues met 1 parent en10 child queues

mikrotik queues

1- klik in het hoofdvenster op "queues".
2- Vervolgens op "simple queues" en klik op het blauwe kruisje om een nieuwe queue aan te maken.

mikrotik queues

1- Geef de queues de naam "alle bandbreedte" dit is de parent queue.
2- Als "target" geef de volledige IP-range in van het netwerk.
3- Bij max. limit geef de waarde in afhankelijk van uw volledige bandbreedte.
Er wordt aangeraden 80% van uw totale bandbreedte in te stellen.
4- Bij max. limit geef een limit in van de totale bandbreedte.
In dit voorbeeld is dat 5 Mbit upload en 20 Mbit download.
5- Klik op "advanced".

mikrotik queues

1- Als "queue type" selecteer "pcq-upload-default" .
2- Doe dat eveneens voor de download  queue.
3- Bevestig met "ok". 
Dit is wat betreft het aanmaken van de parent queue.

Aanmaken van de child queues

Deze configuratie gaat anders in zijn werk.
De snelheid van de clients hangen nu af van de child queues.
Anders gezegd gaat iedere cliënt een upload snelheid krijgen van 500k upload en 2Mbit download. Maar de 10 aangesloten clients zullen in totaal de ingestelde snelheid van de parent queue nooit overschrijden.
Dit is het verschil met de eerste configuratie. Ook zoals nu ingesteld zal één computer aangesloten op dit netwerk met alle bandbreedte kunnen werken.
Als er vervolgens een tweede computer op het netwerk komt zal die snelheid halveren enz.

mikrotik queues

Klik op het blauwe kruisje om een child queue aan te maken.

mikrotik queues

1- Geef de queue de naam cliënt 1 of als je weet welke computer er gaat op werken geef deze naam in.
2- Geef vervolgens het IP-adres in van deze client opgelet! niet de IP-range.
3- Bij "target upload" vul als max. limit 500k in.
4- Als "target download" geef als max. limit 2M in.
5- Verder klik je op het tabblad "advanced".

mikrotik queues

1- Bij "queue type" selecter pcq-upload default in.
2- vervolgens doe dat ook voor de download zijde.
3- Bevestig met "ok".

mikrotik queues

Dit is wat betreft het aanmaken van de eerste child queue.
Ik ga je nu een kleine truc aanleren om tijd te sparen.
Ik kopieer de eerste child queue en bewerk deze.

mikrotik queues

Klik daarvoor links op "copy".

mikrotik queues

1- De naam en 2- target moet worden veranderd.

mikrotik queues

1- Vul nu als naam voor de tweede child queue "client 2" in.
2- Vervolgens pas het IP-adres aan.
Let op als het IP-adres dynamisch is aangemaakt kan het IP-adres gaan verschillen na een nieuwe lease. Statische of anders gezegd vaste IP-adressen zijn hier op hun plaats.

mikrotik queues

Kopieer nu terug de cliënt 1 of client 2 en bewerk deze naar client 3 met de naam en terug het IP-adres te veranderen en ga zo verder tot je de 10 child queues hebt aangemaakt.

Prioriteiten instellen 

Hier ga ik wat dieper in op de prioriteiten instellen van de child queues.
mikrotik queues hebben prioriteit nummers van 1 tot acht waarvan 1 de hoogste prioriteit is en 8 de laagste.
Prioriteit 1 krijgt voorang op de andere 9 verbonden clients en in dit geval gaat hij de volle 500k upload en 2M download toegezegd krijgen.
De andere clients moeten het doen met minder. 
Wil je nu bijvoorbeeld cliënt 1 een prioriteit 1 geven doe je dit als volgt. 

1- Dubbelklik op client1 vervolgens gaat er een venster open.
2 Bij "advanced" geef bij Target upload"  "priority" het cijfer 1 in.
3- Vervolgens doet je evenzo met "Target download" bij "priority" geef eveneens 1 in.
Deze cliënt krijgt nu voorrang op al de ander clients.
Dit kan als het bijvoorbeeld om een VoIP netwerk gaat.  

Volledige bandbreedte beheer met queue


Het instellen van de firewall
 mangle rules


mikrotik queues

​​​​Open de router met Winbox
1- klik in het hoofdvenster op "ip".
2- vervolgens klik je op "firewall" om de mangle rules aan te maken.

mikrotik queues

1- Daarna klik op het tabblad "mangle".
2- Klik op het blauwe kruisje om een mangle rule aan te maken.

mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer "forward".
2- Als "in interface" selecteer de interface dat naar de modem/router van je ISP komt.
3- Vervolgens klik op "action". 

mikrotik queues

1- Het venster "action" gaat open"
2- Als "action" selecteer "mark connection".
3- Geef een naam in bij "new connection mark" "client-download-connection".
4- bevestig met "ok".
Je zal deze bewerkingen herhaaldelijk moeten uitvoeren om een nieuwe mangle rule aan te maken.

mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje.

mikrotik queues

1- Als "chain" selecteer je "forward".
2- "Connection mark" selecteer "client-download-connection" in.
3- Vervolgens klik je op het tabblad "action".

mikrotik queues

1- Voor "action" selecteer "mark packet".
2 Bij "new packet mark" geef de naam "client-download-pakket.
3 Klik op "comment".

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje.

1- Klik op het blauwe kruisje.
mikrotik queues

1 Als "chain" selecteer "prerouting".
2 Bij "in interface" selecteer de bridge van uw LAN netwerk.
3- Vervolgens klik op het tabblad "action". 


mikrotik queues

1- selecteer bij "action" "mark connection".
2- Als "new connection mark" geef de naam "client-upload-connection" in.
3- Klik vervolgens op "comment"

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1 Klik op het blauwe kruisje om een volgende mangle rule aan te maken.

mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer "prerouting".
2- Als "connection mark" selecteer "client-upload-connection".
3- Daarna klik op het tabblad "action".

mikrotik queues

1- Bij "action" selecteer "mark packet"
2- Als "new packet mark" selecteer "client-upload-pakket".
3- Klik verder door op "comment.

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Klik vervolgens op het blauwe kruisje.

mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer je "forward".
2- Als "protocol" selecteer 6(tcp)
3- "Any port" geef de poorten 80 voor http in en 443 voor https.
4- "Packet mark" selecteer je "client-download-pakket".
5- Vervolgens klik op het tabblad "action".

mikrotik queues

1- Selecteer "mark packet".
2- Bij "new packet mark" geef de naam "http-download-pakket" in.
3- Vink het hokje "passtrough" uit, anders passeert het http verkeer niet door de mangle rule maar rechtstreeks door de router heen.
4- klik wederom op "comment". 

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje om de http upload rule aan te maken.

mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer je "forward".
2- Vervolgens als protocol selecteer 6(tcp).
3- "any port" vul je terug 80,443 in.
4- Als "packet mark" selecteer je "client-upload-pakket".
5- Klik op het tabblad "action".

mikrotik queues

1- "Action" selecteer "mark packet".
2- Vervolgens bij "new packet mark" geef de naam in "http-upload-pakket".
3- Vink het hokje "passthrough" uit.
4- Klik verder op "comment". 

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Maak nog een mangle rule aan door op het blauwe kruisje te klikken.

mikrotik queues

1- Als "chain" selecteer je "forward".
2- Selecteer bij P2P "all-p2p".
3- Bij "packet mark" selecteer "client-download-pakket".
4- Klik verder op "action".

mikrotik queues

1- Bij "action" selecteer "mark packet".
2- Geef de naam "p2p-download-pakket" in.
3- Vink het hokje "passthrough uit.
4- Vervolgens klik je op "comment". 

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe mangle rule aan te maken.

mikrotik queues

1- Als "chain" selecteer "forward".
2- Bij P2P selecteer "all-p2p.
3- Schrijf bij "packet mark" "client-upload-pakket".
Ga vervolgens naar het tabblad "action" en klik. 

mikrotik queues

1- Bij "action" selecteer "mark packet".
2- Schrijf bij "new packet mark" p2p-upload-pakket".
3- Vink het hokje "passthrough" uit.
4- Klik op "comment".

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe mangle rule aan te maken.

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe mangle rule aan te maken.
mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer terug "forward".
2- Als "packet mark" selecteer "client-download-packet.
3- Klik verder door op "action".

mikrotik queues

1- als "action" selecteer "mark packet".
2- Bij "new packet mark" schrijf "overig-download-pakket".
3- Vink het hokje "passthrough" uit.
4- Klik vervolgens op "comment".

mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe mangle rule aan te maken.

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe mangle rule aan te maken.
mikrotik queues

1- Bij "chain" selecteer terug "forward".
2- Als "packet mark" selecteer "client-upload-packet.
3- Klik verder door op "action

1- Bij "chain" selecteer terug "forward".
2- Als "packet mark" selecteer "client-download-packet.
3- Klik verder door op "action
mikrotik queues

1- als "action" selecteer "mark packet".
2- Bij "new packet mark" schrijf "overig-upload-pakket".
3- Vink het hokje "passthrough" uit.
4- Klik vervolgens op "comment".

1- als "action" selecteer "mark packet".
2- Bij "new packet mark" schrijf "overig-download-pakket".
3- Vink het hokje "passthrough" uit.
4- Klik vervolgens op "comment".
mikrotik queues

1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
Dit is betreft de mangle rules.

De Queue tree instellingen configureren

Eerst ga ik over tot het aanmaken van de download queues

Nu ga ik over tot het aanmaken van de upload queues
mikrotik queues

1- klik in het hoofdvenster op "queues".
2- Vervolgens klik je op "queue tree".
3- Klik op het blauwe kruisje om een queue tree aan te maken.

mikrotik queues

De parent queue aanmaken.
1- Bij "name" geef je de naam in "alle bandbreedte" zie dat deze bandbreedte 80% is van uw maximum bandbreedte.
2- Als "parent" selecteer "global".
3- Priority zet je op 1.
4- Als "maximum limit" zet ik 80M.
5- Klik op "comment".

mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

mikrotik queues

1- Geef de naam op "download".
2- Als parent selecteer "alle bandbreedte", de download is de child queue van parent alle bandbeedte.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "client-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 2 in.
6- Max limit geef ik 80M.
7- Klik op "comment".

mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
mikrotik queues

1- Geef de naam op "http-download".
2- Als parent selecteer download, de http-download is de child queue van parent download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "http-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 1 in de http heeft de top prioriteit.
6- Max limit geef ik 20M.
7- Klik op "comment".

1- Geef de naam op "http-download".
2- Als parent selecteer download, de http-download is de child queue van parent download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "http-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 1 in de http heeft de top prioriteit.
6- Max limit geef ik 20M.
7- Klik op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
mikrotik queues

1- Geef de naam op "overrige-download".
2- Als parent selecteer download, de overige-download is de child queue van parent download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "overig-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 6 in.
6- Max limit geef ik 5M.
7- Klik op "comment".

1- Geef de naam op "http-download".
2- Als parent selecteer download, de http-download is de child queue van parent download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "http-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 1 in de http heeft de top prioriteit.
6- Max limit geef ik 20M.
7- Klik op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
mikrotik queues

1- Geef de naam op "p2p-download".
2- Als parent selecteer download, de p2p-download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "p2p-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 8 in.
6- Max limit geef ik 512k in, om de torrent gebruikers te ontmoedigen.
7- Klik op "comment".

1- Geef de naam op "overrige-download".
2- Als parent selecteer download, de overige-download is de child queue van parent download.
3- Geef bij "Packet marks" de naam "overig-download-pakket" in.
4- Als "queue type" selecteer "pcq-download-default" in.
5- Geef de priority 6 in.
6- Max limit geef ik 5M.
7- Klik op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues

1- Klik op het blauwe kruisje om een nieuwe queue aan te maken. 

Nu ga ik over tot het aanmaken van de upload queues

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

1- Om de parent upload aan te maken geef bij "name" de naam "upload".
2- Als "parent" selecteer "alle bandbreedte".
3- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
4- "Priority" zet je 2 in.
5- "Max limit" stel deze op 8M.
6- Klik verder door op "comment".

mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
mikrotik queues

1- Bij "name" geef de naam "http-upload".
2- Als "parent" selecteer "upload".
3- Packet marks geef de naam http-upload-pakket.
4- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
5- "Priority" zet je 2 in.
6- Geef de waarde 8M in.
7- Klik verder door op "comment".

1- Om de parent upload aan te maken geef bij "name" de naam "upload".
2- Als "parent" selecteer "alle bandbreedte".
3- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
4- "Priority" zet je 2 in.
5- "Max limit" stel deze op 8M.
6- Klik verder door op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.
mikrotik queues

1- Bij "name" geef de naam "overig-upload".
2- Als "parent" selecteer "upload".
3- Packet marks geef de naam overig-upload-pakket.
4- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
5- "Priority" zet je 2 in.
6- Geef de waarde 8M in.
7- Klik verder door op "comment".

1- Bij "name" geef de naam "http-upload".
2- Als "parent" selecteer "upload".
3- Packet marks geef de naam http-upload-pakket.
4- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
5- "Priority" zet je 2 in.
6- Geef de waarde 8M in.
7- Klik verder door op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

mikrotik queues
1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.

Klik op het blauwe kruisje om een volgende Queue aan te maken.
mikrotik queues

1- Bij "name" geef de naam "p2p-upload".
2- Als "parent" selecteer "upload".
3- Packet marks geef de naam p2p-upload-pakket.
4- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
5- "Priority" zet je 2 in.
6- Geef de waarde 8M in.
7- Klik verder door op "comment".

Enter your text here...

1- Bij "name" geef de naam "overig-upload".
2- Als "parent" selecteer "upload".
3- Packet marks geef de naam overig-upload-pakket.
4- Als "queue typ" selecteer pcq-upload-default.
5- "Priority" zet je 2 in.
6- Geef de waarde 8M in.
7- Klik verder door op "comment".
mikrotik queues

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.

1- kopieer de naam van deze queue en plak deze in het venster.
2- Om het comment venster te sluiten klik op "ok".
3- Klik bovenaan op "ok" om te bevestigen.
1- Kopieer de naam dat je juist hebt aangemaakt en plak deze in het venster.
2- Klik om het venster te sluiten op "ok". 
3- Klik bovenaan nogmaals op "ok".
3- Volledig bandbreedte beheer
mikrotik queues

We zijn op het einde gekomen van de mikrotik queues tutorial die niet zo eenvoudig is, zo kun je nog extra services inzetten als ftp en zo meer.
Deze configuratie heeft als voordeel dat iedere gebruiker zijn ingegeven snelheid zal krijgen in plaats van simple queue die alles berekent per ingelogde pc.
Natuurlijk moet je rekening houden met de maximale snelheid wat je krijgt van je internet service provider.

mikrotik queues